Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0143(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0413/2008

Rozpravy :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Hlasování :

PV 22/04/2009 - 6.35
CRE 22/04/2009 - 6.35
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0251

Zápis
Středa, 22. dubna 2009 - Štrasburk

4. Ratingové agentury ***I – Požadavky na předkládání zpráv a na dokumentaci v případě fúze nebo rozdělení ***I – Pojišťovací a zajišťovací činnost (přepracované znění) ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách [KOM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS, 78/855/EHS a 82/891/EHS a směrnice 2005/56/ES, pokud jde o požadavky na předkládání zpráv a na dokumentaci v případě fúze nebo rozdělení [KOM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Renate Weber (A6-0247/2009)

Zpráva o pozměněném návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (přepracované znění) [KOM(2008)0119 - C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Peter Skinner (A6-0413/2008)

Jean-Paul Gauzès, Renate Weber a Peter Skinner uvedli zprávy.

Vystoupil Charlie McCreevy (člen Komise).

Vystoupili: Gay Mitchell (navrhovatel výboru ECON), Sharon Bowles (navrhovatelka výboru JURI), Karsten Friedrich Hoppenstedt za skupinu PPE-DE, Gianni Pittella za skupinu PSE, Wolf Klinz za skupinu ALDE, Cristiana Muscardini za skupinu UEN, Alain Lipietz za skupinu Verts/ALE, Sahra Wagenknecht za skupinu GUE/NGL, Godfrey Bloom za skupinu IND/DEM, Bruno Gollnisch nezařazený, John Purvis, Pervenche Berès, Marielle De Sarnez, Ewa Tomaszewska a Mary Lou McDonald.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

Vystoupili: Nils Lundgren, Othmar Karas, Robert Goebbels, Andrea Losco, Adamos Adamou, Johannes Blokland, Werner Langen, Ieke van den Burg, Olle Schmidt, Bernard Wojciechowski, Margaritis Schinas, Manuel Medina Ortega, Margarita Starkevičiūtė, Sirpa Pietikäinen, Antolín Sánchez Presedo, Daniel Dăianu a Klaus-Heiner Lehne.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Jean-Pierre Audy, Kurt Joachim Lauk a Pervenche Berès.

Vystoupili: Charlie McCreevy, Jean-Paul Gauzès, Renate Weber a Peter Skinner.

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: A6-0191/2009: bod 8.5 zápisu ze dne 23.4.2009, A6-0247/2009 a A6-0413/2009: bod 6.34 zápisu ze dne 22.4.2009 a bod 6.35 zápisu ze dne 22.4.2009

Právní upozornění - Ochrana soukromí