Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0143(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0413/2008

Forhandlinger :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Afstemninger :

PV 22/04/2009 - 6.35
CRE 22/04/2009 - 6.35
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0251

Protokol
Onsdag den 22. april 2009 - Strasbourg

4. Kreditvurderingsinstitutter ***I - Rapporterings- og dokumentationskrav i forbindelse med fusioner og spaltninger ***I - Forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (omarbejdning) ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer [KOM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 77/91/EØF, 78/855/EØF og 82/891/EØF samt direktiv 2005/56/EF for så vidt angår rapporterings- og dokumentationskrav i forbindelse med fusioner og spaltninger [KOM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Renate Weber (A6-0247/2009)

Betænkning: Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om livsforsikring om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) - (omarbejdning) [KOM(2008)0119 - C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Peter Skinner (A6-0413/2008)

Jean-Paul Gauzès, Renate Weber og Peter Skinner forelagde deres betænkninger.

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Gay Mitchell (ordfører for udtalelse fra ECON), Sharon Bowles (ordfører for udtalelse fra JURI), Karsten Friedrich Hoppenstedt for PPE-DE-Gruppen, Gianni Pittella for PSE-Gruppen, Wolf Klinz for ALDE-Gruppen, Cristiana Muscardini for UEN-Gruppen, Alain Lipietz for Verts/ALE-Gruppen, Sahra Wagenknecht for GUE/NGL-Gruppen, Godfrey Bloom for IND/DEM-Gruppen, Bruno Gollnisch, løsgænger, John Purvis, Pervenche Berès, Marielle De Sarnez, Ewa Tomaszewska og Mary Lou McDonald.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

Talere: Nils Lundgren, Othmar Karas, Robert Goebbels, Andrea Losco, Adamos Adamou, Johannes Blokland, Werner Langen, Ieke van den Burg, Olle Schmidt, Bernard Wojciechowski, Margaritis Schinas, Manuel Medina Ortega, Margarita Starkevičiūtė, Sirpa Pietikäinen, Antolín Sánchez Presedo, Daniel Dăianu og Klaus-Heiner Lehne.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jean-Pierre Audy, Kurt Joachim Lauk og Pervenche Berès.

Talere: Charlie McCreevy, Jean-Paul Gauzès, Renate Weber og Peter Skinner.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: A6-0191/2009: punkt 8.5 i protokollen af 23.4.2009, A6-0247/2009 og A6-0413/2009: punkt 6.34 i protokollen af 22.4.2009 og punkt 6.35 i protokollen af 22.4.2009

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik