Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0143(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0413/2008

Arutelud :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Hääletused :

PV 22/04/2009 - 6.35
CRE 22/04/2009 - 6.35
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0251

Protokoll
Kolmapäev, 22. aprill 2009 - Strasbourg

4. Reitinguagentuurid ***I – Aruandlus- ja dokumenteerimisnõuded ühinemise ja jagunemise korral ***I – Kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamine ja jätkamine (uuestisõnastamine) ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus reitinguagentuuride kohta [KOM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 77/91/EMÜ, 78/855/EMÜ ja 82/891/EMÜ ning direktiivi 2005/56/EÜ seoses aruandlus- ja dokumenteerimisnõuetega ühinemise ja jagunemise korral [KOM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Renate Weber (A6-0247/2009)

Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elukindlustuse kohta kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (SOLVENCY II) (uuestisõnastamine) [KOM(2008)0119 - C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Peter Skinner (A6-0413/2008)

Jean-Paul Gauzès, Renate Weber ja Peter Skinner tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Charlie McCreevy (komisjoni liige).

Sõna võtsid Gay Mitchell (ECON komisjoni arvamuse koostaja), Sharon Bowles (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Karsten Friedrich Hoppenstedt fraktsiooni PPE-DE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni PSE nimel, Wolf Klinz fraktsiooni ALDE nimel, Cristiana Muscardini fraktsiooni UEN nimel, Alain Lipietz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Sahra Wagenknecht fraktsiooni GUE/NGL nimel, Godfrey Bloom fraktsiooni IND/DEM nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), John Purvis, Pervenche Berès, Marielle De Sarnez, Ewa Tomaszewska ja Mary Lou McDonald.

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

Sõna võtsid Nils Lundgren, Othmar Karas, Robert Goebbels, Andrea Losco, Adamos Adamou, Johannes Blokland, Werner Langen, Ieke van den Burg, Olle Schmidt, Bernard Wojciechowski, Margaritis Schinas, Manuel Medina Ortega, Margarita Starkevičiūtė, Sirpa Pietikäinen, Antolín Sánchez Presedo, Daniel Dăianu ja Klaus-Heiner Lehne.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jean-Pierre Audy, Kurt Joachim Lauk ja Pervenche Berès.

Sõna võtsid Charlie McCreevy, Jean-Paul Gauzès, Renate Weber ja Peter Skinner.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: A6-0191/2009: 23.4.2009protokoll punkt 8.5, A6-0247/2009 ja A6-0413/2009: 22.4.2009protokoll punkt 6.34 ja 22.4.2009protokoll punkt 6.35

Õigusteave - Privaatsuspoliitika