Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0143(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0413/2008

Debatten :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Stemmingen :

PV 22/04/2009 - 6.35
CRE 22/04/2009 - 6.35
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0251

Notulen
Woensdag 22 april 2009 - Straatsburg

4. Ratingbureaus ***I - Verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen ***I - Toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (herschikking) ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over ratingbureaus [COM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 77/91/EEG, 78/855/EEG en 82/891/EEG van de Raad en Richtlijn 2005/56/EG wat verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen betreft [COM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Renate Weber (A6-0247/2009)

Verslag over het gewijzigde voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (herschikking) [COM(2008)0119 - C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Peter Skinner (A6-0413/2008)

Jean-Paul Gauzès, Renate Weber en Peter Skinner leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Charlie McCreevy (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Gay Mitchell (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Sharon Bowles (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Karsten Friedrich Hoppenstedt, namens de PPE-DE-Fractie, Gianni Pittella, namens de PSE-Fractie, Wolf Klinz, namens de ALDE-Fractie, Cristiana Muscardini, namens de UEN-Fractie, Alain Lipietz, namens de Verts/ALE-Fractie, Sahra Wagenknecht, namens de GUE/NGL-Fractie, Godfrey Bloom, namens de IND/DEM-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-ingeschrevene, John Purvis, Pervenche Berès, Marielle De Sarnez, Ewa Tomaszewska en Mary Lou McDonald.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Nils Lundgren, Othmar Karas, Robert Goebbels, Andrea Losco, Adamos Adamou, Johannes Blokland, Werner Langen, Ieke van den Burg, Olle Schmidt, Bernard Wojciechowski, Margaritis Schinas, Manuel Medina Ortega, Margarita Starkevičiūtė, Sirpa Pietikäinen, Antolín Sánchez Presedo, Daniel Dăianu en Klaus-Heiner Lehne.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jean-Pierre Audy, Kurt Joachim Lauk en Pervenche Berès.

Het woord wordt gevoerd door Charlie McCreevy, Jean-Paul Gauzès, Renate Weber en Peter Skinner.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: A6-0191/2009: punt 8.5 van de notulen van 23.4.2009, A6-0247/2009 en A6-0413/2009: punt 6.34 van de notulen van 22.4.2009 en punt 6.35 van de notulen van 22.4.2009

Juridische mededeling - Privacybeleid