Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0143(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A6-0413/2008

Dezbateri :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Voturi :

PV 22/04/2009 - 6.35
CRE 22/04/2009 - 6.35
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0251

Proces-verbal
Miercuri, 22 aprilie 2009 - Strasbourg

4. Agenţiile de rating al creditelor ***I - Obligaţiile de raportare şi întocmire a documentaţiei necesare în cazul fuziunilor şi divizărilor ***I - Exercitarea activității de asigurare și de reasigurare (reformare) ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind agenţiile de rating al creditelor [COM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 77/91/CEE, 78/855/CEE și 82/891/CEE ale Consiliului și a Directivei 2005/56/CE privind obligațiile de raportare și întocmire a documentației necesare în cazul fuziunilor și divizărilor [COM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Renate Weber (A6-0247/2009)

Raport referitor la propunerea modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind inițierea și exercitarea activității de asigurare și de reasigurare (reformare) [COM(2008)0119 - C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Peter Skinner (A6-0413/2008)

Jean-Paul Gauzès, Renate Weber şi Peter Skinner şi-au prezentat rapoartele.

A intervenit Charlie McCreevy (membru al Comisiei).

Au intervenit: Gay Mitchell (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Sharon Bowles (raportoarea pentru aviz a Comisiei JURI), Karsten Friedrich Hoppenstedt, în numele Grupului PPE-DE, Gianni Pittella, în numele Grupului PSE, Wolf Klinz, în numele Grupului ALDE, Cristiana Muscardini, în numele Grupului UEN, Alain Lipietz, în numele Grupului Verts/ALE, Sahra Wagenknecht, în numele Grupului GUE/NGL, Godfrey Bloom, în numele Grupului IND/DEM, Bruno Gollnisch, neafiliat, John Purvis, Pervenche Berès, Marielle De Sarnez, Ewa Tomaszewska şi Mary Lou McDonald.

PREZIDEAZĂ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

Au intervenit: Nils Lundgren, Othmar Karas, Robert Goebbels, Andrea Losco, Adamos Adamou, Johannes Blokland, Werner Langen, Ieke van den Burg, Olle Schmidt, Bernard Wojciechowski, Margaritis Schinas, Manuel Medina Ortega, Margarita Starkevičiūtė, Sirpa Pietikäinen, Antolín Sánchez Presedo, Daniel Dăianu şi Klaus-Heiner Lehne.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jean-Pierre Audy, Kurt Joachim Lauk şi Pervenche Berès.

Au intervenit: Charlie McCreevy, Jean-Paul Gauzès, Renate Weber şi Peter Skinner.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: A6-0191/2009: punctul 8.5 al PV din 23.4.2009, A6-0247/2009 şi A6-0413/2009: punctul 6.34 al PV din 22.4.2009 şi punctul 6.35 al PV din 22.4.2009

Aviz juridic - Politica de confidențialitate