Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0143(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0413/2008

Rozpravy :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Hlasovanie :

PV 22/04/2009 - 6.35
CRE 22/04/2009 - 6.35
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0251

Zápisnica
Streda, 22. apríla 2009 - Štrasburg

4. Ratingové agentúry ***I - Požiadavky na predkladanie správ a dokumentačné požiadavky v prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia ***I - Začatie a vykonávanie poistenia a zaistenia (prepracované znenie) ***I (rozprava)
CRE

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ratingových agentúrach [COM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 77/91/EHS, 78/855/EHS a 82/891/EHS a smernica 2005/56/ES, pokiaľ ide o požiadavky na predkladanie správ a dokumentačné požiadavky v prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia [COM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa Renate Weber (A6-0247/2009)

Správa: Zmenený a doplnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (prepracované znenie) [COM(2008)0119 - C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Peter Skinner (A6-0413/2008)

Jean-Paul Gauzès, Renate Weber a Peter Skinner uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Charlie McCreevy (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Gay Mitchell (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Sharon Bowles (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko), Karsten Friedrich Hoppenstedt za skupinu PPE-DE, Gianni Pittella za skupinu PSE, Wolf Klinz za skupinu ALDE, Cristiana Muscardini za skupinu UEN, Alain Lipietz za skupinu Verts/ALE, Sahra Wagenknecht za skupinu GUE/NGL, Godfrey Bloom za skupinu IND/DEM, Bruno Gollnisch nezávislý poslanec, John Purvis, Pervenche Berès, Marielle De Sarnez, Ewa Tomaszewska a Mary Lou McDonald.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Nils Lundgren, Othmar Karas, Robert Goebbels, Andrea Losco, Adamos Adamou, Johannes Blokland, Werner Langen, Ieke van den Burg, Olle Schmidt, Bernard Wojciechowski, Margaritis Schinas, Manuel Medina Ortega, Margarita Starkevičiūtė, Sirpa Pietikäinen, Antolín Sánchez Presedo, Daniel Dăianu a Klaus-Heiner Lehne.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Jean-Pierre Audy, Kurt Joachim Lauk a Pervenche Berès.

Vystúpili: Charlie McCreevy, Jean-Paul Gauzès, Renate Weber a Peter Skinner.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: A6-0191/2009: bod 8.5 zápisnice zo dňa 23.4.2009, A6-0247/2009 a A6-0413/2009: bod 6.34 zápisnice zo dňa 22.4.2009 a bod 6.35 zápisnice zo dňa 22.4.2009

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia