Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0053(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0268/2009

Разисквания :

PV 22/04/2009 - 5
CRE 22/04/2009 - 5

Гласувания :

PV 24/04/2009 - 7.16

Приети текстове :

P6_TA(2009)0324

Протокол
Сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург

5. Механизъм за средносрочна финансова подкрепа за платежните баланси на държавите-членки * - Механизъм за средносрочна финансова подкрепа за платежните баланси на държавите-членки (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 332/2002 за установяване на механизъм за средносрочна финансова подкрепа за платежните баланси на държавите-членки [COM(2009)0169 - C6-0134/2009 - 2009/0053(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Pervenche Berès (A6-0268/2009)

Изявления на Съвета и на Комисията: Механизъм за средносрочна финансова подкрепа за платежните баланси на държавите-членки

Pervenche Berès представи доклада.

Charlie McCreevy (член на Комисията) направи изявление.

Председателят съобщи, че Съветът е заявил, че не желае да направи декларация по този въпрос.

Изказаха се: Zsolt László Becsey, от името на групата PPE-DE, Elisa Ferreira, от името на групата PSE, и Guntars Krasts, от името на групата UEN.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mario MAURO
Заместник-председател

Изказаха се: Alain Lipietz, от името на групата Verts/ALE, Werner Langen, Dariusz Rosati и Edit Herczog.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Theodor Dumitru Stolojan, Andrzej Wielowieyski и Margarita Starkevičiūtė.

Изказаха се: Charlie McCreevy и Pervenche Berès.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Pervenche Berès, от името на комисията ECON, относно установяването на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки (B6-0256/2009).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.16 от протокола от 24.4.2009 и точка 7.19 от протокола от 24.4.2009.

(Заседанието, прекъснато в 11.20 ч. , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 12.00 ч.)

Правна информация - Политика за поверителност