Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0053(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0268/2009

Forhandlinger :

PV 22/04/2009 - 5
CRE 22/04/2009 - 5

Afstemninger :

PV 24/04/2009 - 7.16

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0324

Protokol
Onsdag den 22. april 2009 - Strasbourg

5. Mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne * - Mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (forhandling)
CRE

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 332/2002 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne [KOM(2009)0169 - C6-0134/2009 - 2009/0053(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Pervenche Berès (A6-0268/2009)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne

Pervenche Berès forelagde sin betænkning.

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Formanden oplyste, at Rådet havde meddelt, at det ikke ønskede at afgive en redegørelse om dette spørgsmål.

Talere: Zsolt László Becsey for PPE-DE-Gruppen, Elisa Ferreira for PSE-Gruppen, og Guntars Krasts for UEN-Gruppen.

FORSÆDE: Mario MAURO
næstformand

Talere: Alain Lipietz for Verts/ALE-Gruppen, Werner Langen, Dariusz Rosati og Edit Herczog.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Theodor Dumitru Stolojan, Andrzej Wielowieyski og Margarita Starkevičiūtė.

Talere: Charlie McCreevy og Pervenche Berès.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Pervenche Berès for ECON om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (B6-0256/2009).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.16 i protokollen af 24.4.2009 og punkt 7.19 i protokollen af 24.4.2009.

(Mødet udsat kl. 11.20 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.00)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik