Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург

6.1. Календар на пленарните сесии на Европейски парлемент за 2010 г. (vote)

Календар на пленарните сесии на Европейския парламент – 2010 г.: вж. предложението на председателския съвет (точка 10 от протокола от 1.4.2009)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

приема се

С това, календарът а пленарните сесии на Европейския парламент за 2010 г. е определен както следва:

от 18 до 21 януари

от 8 до 11 февруари

24 и 25 февруари

от 8 до 11 март

24 и 25 март

от 19 до 22 април

5 и 6 май

от 17 до 20 май

от 14 до 17 юни

от 5 до 8 юли

от 6 до 9 септември

от 20 до 23 септември

6 и 7 октомври

от 18 до 21 октомври

10 и 11 ноември

от 22 до 25 ноември

от 13 до 16 декември.

Правна информация - Политика за поверителност