Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0036(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0188/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0188/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 22/04/2009 - 6.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0218

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο

6.2. Συμφωνία ΕΚ/Πακιστάν σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών [COM(2008)0081 - C6-0080/2009 - 2008/0036(CNS)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Paolo Costa (A6-0188/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA-PROV(2009)0218)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου