Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0219(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0248/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0248/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 22/04/2009 - 6.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0220

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο

6.4. Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών (Κωδικοποιημένη έκδοση) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών (κωδικοποιημένη έκδοση) [COM(2008)0715 - C6-0479/2008 - 2008/0219(CNS)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0248/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA-PROV(2009)0220)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου