Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0801(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0193/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0193/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 22/04/2009 - 6.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0228

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο

6.12. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστασίας Υψηλών Προσώπων * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρωτοβουλία του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για έγκριση απόφασης του Συμβουλίου που τροποποιεί την απόφαση 2002/956/ΔΕΥ σχετικά με τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Δικτύου Προστασίας Υψηλών Προσώπων [16437/2008 - C6-0029/2009 - 2009/0801(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Gérard Deprez (A6-0193/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA-PROV(2009)0228)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου