Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0182(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0247/2009

Ingivna texter :

A6-0247/2009

Debatter :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Omröstningar :

PV 22/04/2009 - 6.34
CRE 22/04/2009 - 6.34
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0250

Protokoll
Onsdagen den 22 april 2009 - Strasbourg

6.34. Rapporterings- och dokumentationskrav i samband med fusioner och delningar ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 77/91/EEG, 78/855/EEG och 82/891/EEG och av direktiv 2005/56/EG beträffande rapporterings- och dokumentationskrav i samband med fusioner och delningar [KOM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Renate Weber (A6-0247/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 34)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA-PROV(2009)0250)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA-PROV(2009)0250)

Inlägg:

Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen) yttrade sig före omröstningen om det ändrade förslaget.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy