Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 1998/0304(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0085/2006

Συζήτηση :

PV 25/03/2009 - 8
CRE 25/03/2009 - 8

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2009 - 4.9
CRE 26/03/2009 - 4.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 02/04/2009 - 9.17
PV 02/04/2009 - 9.18
CRE 02/04/2009 - 9.17
PV 22/04/2009 - 6.36
PV 22/04/2009 - 6.37
CRE 22/04/2009 - 6.36

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0253

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο

6.36. Ενδιάμεση εμπορική συμφωνία με το Τουρκμενιστάν (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0150/2009/rev και B6-0160/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 36)

Παρεμβαίνουν οι Karel Schwarzenberg (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Charlie McCreevy (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Harlem Désir, που ζητά την αναβολή της ψηφοφορίας (Ο Πρόεδρος του απαντά ότι δεν έλαβε τέτοια αίτηση εκ μέρους πολιτικής ομάδας), Helmuth Markov, ο οποίος προτείνει να δοθεί αρνητική ψήφος, και Daniel Caspary (εισηγητής) ο οποίος αντιτίθεται στην αίτηση αναβολής που υπέβαλε ο Harlem Désir.

Παρεμβαίνει Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, που ζητά την αναβολή της ψηφοφορίας. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία (243 ψήφοι υπέρ, 392 κατά, 27 αποχές), το Σώμα απορρίπτει την αίτηση αυτή. Ως εκ τούτου, η ψηφοφορία διεξάγεται όπως είχε προγραμματισθεί.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B6-0150/2009/rev

Εγκρίνεται (P6_TA-PROV(2009)0252)

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0160/2009 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου