Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург

7. Обяснениe на вот
Пълни стенографски протоколи

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Календар на пленарните сесии на Европейски парлемент за 2010 г.: David Sumberg

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luigi COCILOVO
Заместник-председател

Календар на пленарните сесии на Европейски парлемент за 2010 г. Christopher Heaton-Harris

Доклад Mairead McGuinness - A6-0232/2009: Daniel Hannan

Доклад Anna Záborská - A6-0198/2009: Hannu Takkula

Препоръка на второ четене Eluned Morgan - A6-0216/2009: Daniel Hannan и Syed Kamall

Доклад Ivo Belet - A6-0218/2009: Hannu Takkula

Доклад Adina-Ioana Vălean - A6-0138/2009: Hannu Takkula, Syed Kamall, Bruno Gollnisch, Daniel Hannan, Inese Vaidere

Доклад Peter Skinner - A6-0413/2008: Eoin Ryan

Доклад Gunnar Hökmark - A6-0236/2009: Christopher Heaton-Harris

Доклад Raül Romeva i Rueda - A6-0253/2009: Jim Allister, Daniel Hannan, Catherine Stihler

Доклад Cornelis Visser - A6-0206/2009: Syed Kamall, Inese Vaidere

Доклад Simon Busuttil - A6-0251/2009: Simon Busuttil, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio

Правна информация - Политика за поверителност