Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 22. aprill 2009 - Strasbourg

7. Selgitused hääletuse kohta
Istungi stenogramm

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Euroopa Parlamendi osaistungjärkude ajakava 2010: David Sumberg

ISTUNGI JUHATAJA: Luigi COCILOVO
asepresident

Euroopa Parlamendi osaistungjärkude ajakava 2010: Christopher Heaton-Harris

Raport: Mairead McGuinness - A6-0232/2009: Daniel Hannan

Raport: Anna Záborská - A6-0198/2009: Hannu Takkula

Soovitus teisele lugemisele: Eluned Morgan - A6-0216/2009: Daniel Hannan ja Syed Kamall

Raport: Ivo Belet - A6-0218/2009: Hannu Takkula

Raport: Adina-Ioana Vălean - A6-0138/2009: Hannu Takkula, Syed Kamall, Bruno Gollnisch, Daniel Hannan, Inese Vaidere

Raport: Peter Skinner - A6-0413/2008: Eoin Ryan

Raport: Gunnar Hökmark - A6-0236/2009: Christopher Heaton-Harris

Raport: Raül Romeva i Rueda - A6-0253/2009: Jim Allister, Daniel Hannan, Catherine Stihler

Raport: Cornelis Visser - A6-0206/2009: Syed Kamall, Inese Vaidere

Raport: Simon Busuttil - A6-0251/2009: Simon Busuttil, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio

Õigusteave - Privaatsuspoliitika