Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 22 kwietnia 2009 r. - Strasburg

7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania
Pełne sprawozdanie

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Kalendarz posiedzeń Parlamentu Europejskiego na rok 2010: David Sumberg

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

Kalendarz posiedzeń Parlamentu Europejskiego na rok 2010: Christopher Heaton-Harris

Sprawozdanie Mairead McGuinness - A6-0232/2009: Daniel Hannan

Sprawozdanie Anna Záborská - A6-0198/2009: Hannu Takkula

Zalecenie do drugiego czytania: Eluned Morgan - A6-0216/2009: Daniel Hannan i Syed Kamall

Sprawozdanie Ivo Belet - A6-0218/2009: Hannu Takkula

Sprawozdanie Adina-Ioana Vălean - A6-0138/2009: Hannu Takkula, Syed Kamall, Bruno Gollnisch, Daniel Hannan, Inese Vaidere

Sprawozdanie Peter Skinner - A6-0413/2008: Eoin Ryan

Sprawozdanie Gunnar Hökmark - A6-0236/2009: Christopher Heaton-Harris

Sprawozdanie Raül Romeva i Rueda - A6-0253/2009: Jim Allister, Daniel Hannan, Catherine Stihler

Sprawozdanie Cornelis Visser - A6-0206/2009: Syed Kamall, Inese Vaidere

Sprawozdanie Simon Busuttil - A6-0251/2009: Simon Busuttil, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności