Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 22 aprilie 2009 - Strasbourg

7. Explicaţii privind votul
Stenograma

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European - 2010: David Sumberg

PREZIDEAZĂ: Luigi COCILOVO
Vicepreşedinte

Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European - 2010: Christopher Heaton-Harris

Raport Mairead McGuinness - A6-0232/2009: Daniel Hannan

Raport Anna Záborská - A6-0198/2009: Hannu Takkula

Recomandare pentru a doua lectură Eluned Morgan - A6-0216/2009: Daniel Hannan şi Syed Kamall

Raport Ivo Belet - A6-0218/2009: Hannu Takkula

Raport Adina-Ioana Vălean - A6-0138/2009: Hannu Takkula, Syed Kamall, Bruno Gollnisch, Daniel Hannan, Inese Vaidere

Raport Peter Skinner - A6-0413/2008: Eoin Ryan

Raport Gunnar Hökmark - A6-0236/2009: Christopher Heaton-Harris

Raport Raül Romeva i Rueda - A6-0253/2009: Jim Allister, Daniel Hannan, Catherine Stihler

Raport Cornelis Visser - A6-0206/2009: Syed Kamall, Inese Vaidere

Raport Simon Busuttil - A6-0251/2009: Simon Busuttil, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio

Aviz juridic - Politica de confidențialitate