Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 22. apríla 2009 - Štrasburg

7. Vysvetlenia hlasovania
Doslovný zápis

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Harmonogram schôdzí na rok 2010: David Sumberg

PREDSEDNÍCTVO: Luigi COCILOVO
podpredseda

Harmonogram schôdzí na rok 2010: Christopher Heaton-Harris

Správa: Mairead McGuinness - A6-0232/2009: Daniel Hannan

Správa: Anna Záborská - A6-0198/2009: Hannu Takkula

Odporúčanie do druhého čítania: Eluned Morgan - A6-0216/2009: Daniel Hannan a Syed Kamall

Správa: Ivo Belet - A6-0218/2009: Hannu Takkula

Správa: Adina-Ioana Vălean - A6-0138/2009: Hannu Takkula, Syed Kamall, Bruno Gollnisch, Daniel Hannan, Inese Vaidere

Správa: Peter Skinner - A6-0413/2008: Eoin Ryan

Správa: Gunnar Hökmark - A6-0236/2009: Christopher Heaton-Harris

Správa: Raül Romeva i Rueda - A6-0253/2009: Jim Allister, Daniel Hannan, Catherine Stihler

Správa: Cornelis Visser - A6-0206/2009: Syed Kamall, Inese Vaidere

Správa: Simon Busuttil - A6-0251/2009: Simon Busuttil, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia