Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург

10. Земетресението в района на Abruzzes, Италия (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Земетресението в района на Abruzzes, Италия

Siim Kallas (заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Gabriele Albertini, от името на групата PPE-DE, Gianni Pittella, от името на групата PSE, Patrizia Toia, от името на групата ALDE, Roberta Angelilli, от името на групата UEN, Monica Frassoni, от името на групата Verts/ALE, и Roberto Musacchio, от името на групата GUE/NGL.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Reinhard Rack и Armando Veneto.

Изказа се Siim Kallas.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност