Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2277(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0150/2009

Внесени текстове :

A6-0150/2009

Разисквания :

PV 22/04/2009 - 11
CRE 22/04/2009 - 11

Гласувания :

PV 23/04/2009 - 6.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0273

Протокол
Сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург

11. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година - Раздел II – Съвет (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година
Раздел II, Съвет [C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009)

Изказа се Søren Bo Søndergaard, който най-напред се поинтересува отнсоно отсъствието на Съвета (Председателят потвърди, че Съветът е бил поканен на това разискване) и след това представи своя доклад.

Изказаха се: José Javier Pomés Ruiz, от името на групата PPE-DE, Costas Botopoulos, от името на групата PSE, Kyösti Virrankoski, от името на групата ALDE, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Jens Holm, от името на групата GUE/NGL, Nils Lundgren, от името на групата IND/DEM, Hans-Peter Martin, независим член на ЕП, Herbert Bösch и Paulo Casaca.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Karl von Wogau.

Изказаха се: Hans-Peter Martin за лично изявление след изказването на Karl von Wogau, както и последният, за да му отговори.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Paul Rübig.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Изказа се Herbert Bösch (председател на комисията CONT), който се върна отново на първото изказване на Karl von Wogau.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Ingeborg Gräßle и Pierre Pribetich.

Изказа се Søren Bo Søndergaard.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.14 от протокола от 23.4.2009.

Правна информация - Политика за поверителност