Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2277(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0150/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0150/2009

Συζήτηση :

PV 22/04/2009 - 11
CRE 22/04/2009 - 11

Ψηφοφορία :

PV 23/04/2009 - 6.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0273

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο

11. Απαλλαγή 2007: Συμβούλιο (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2007
Τμήμα II – Συμβούλιο [C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009)

Παρεμβαίνει ο Søren Bo Søndergaard, κατ' αρχάς διερωτώμενος για την απουσία του Συμβουλίου (Ο Πρόεδρος του επιβεβαιώνει ότι το Συμβούλιο είχε προσκληθεί στη συζήτηση αυτή) και στη συνέχεια για να παρουσιάσει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι José Javier Pomés Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Κώστας Μποτόπουλος, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Kyösti Virrankoski, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jens Holm, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος, Herbert Bösch και Paulo Casaca.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"ο Karl von Wogau.

Παρεμβαίνουν ο Hans-Peter Martin επί προσωπικού ζητήματος σε συνέχεια της παρεμβάσεως του Karl von Wogau, και ο τελευταίος για να του απαντήσει.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Paul Rübig.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Herbert Bösch (πρόεδρος της επιτροπής CONT), ο οποίος επανέρχεται στην πρώτη παρέμβαση του Karl von Wogau.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ingeborg Gräßle και Pierre Pribetich.

Παρεμβαίνει ο Søren Bo Søndergaard.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.4.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου