Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0098(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0210/2009

Разисквания :

PV 22/04/2009 - 12
CRE 22/04/2009 - 12

Гласувания :

PV 23/04/2009 - 8.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0276

Протокол
Сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург

12. Общи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози (преработен) ***II - Условия, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета ***II - Общи правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (преработка) ***II (разискване)
CRE

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози (преработен) [11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Mathieu Grosch (A6-0215/2009)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета [11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0210/2009)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета за приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (преработен) [11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

Mathieu Grosch и Silvia-Adriana Ţicău представиха препоръките за второ четене.

Изказаха се: Pavel Svoboda (действащ председател на Съвета) и Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Georg Jarzembowski, от името на групата PPE-DE, Brian Simpson, от името на групата PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert, от името на групата ALDE, Roberts Zīle, от името на групата UEN, Georgios Toussas, от името на групата GUE/NGL, Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM, Corien Wortmann-Kool, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Michael Henry Nattrass, Dieter-Lebrecht Koch, Saïd El Khadraoui и Ari Vatanen.

Изказа се Pavel Svoboda.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Antonio Tajani, Dirk Sterckx, относно протичането на разискването, Mathieu Grosch и Silvia-Adriana Ţicău.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.1 от протокола от 23.4.2009, точка 8.2 от протокола от 23.4.2009 и точка 8.3 от протокола от 23.4.2009.

Правна информация - Политика за поверителност