Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0098(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0210/2009

Rozpravy :

PV 22/04/2009 - 12
CRE 22/04/2009 - 12

Hlasovanie :

PV 23/04/2009 - 8.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0276

Zápisnica
Streda, 22. apríla 2009 - Štrasburg

12. Prístup na medzinárodný trh služieb autokarovej a autobusovej dopravy (prepracované znenie) ***II - Podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy ***II - Prístup na trh medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy (prepracované znenie) ***II (rozprava)
Doslovný zápis

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy (prepracované znenie) [11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Mathieu Grosch (A6-0215/2009)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES [11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa Silvia-Adriana Ţicău (A6-0210/2009)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh cestnej nákladnej dopravy (prepracované znenie) [11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

Mathieu Grosch a Silvia-Adriana Ţicău uviedli odporúčania do druhého čítania.

Vystúpili títo poslanci: Pavel Svoboda (predseda Rady) a Antonio Tajani (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE, Brian Simpson za skupinu PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert za skupinu ALDE, Roberts Zīle za skupinu UEN, Georgios Toussas za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Corien Wortmann-Kool, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Michael Henry Nattrass, Dieter-Lebrecht Koch, Saïd El Khadraoui a Ari Vatanen.

V rozprave vystúpil Pavel Svoboda.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Antonio Tajani, Dirk Sterckx k priebehu rozpravy, Mathieu Grosch a Silvia-Adriana Ţicău.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.1 zápisnice zo dňa 23.4.2009, bod 8.2 zápisnice zo dňa 23.4.2009 a bod 8.3 zápisnice zo dňa 23.4.2009.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia