Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0246(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0209/2009

Разисквания :

PV 22/04/2009 - 13
CRE 22/04/2009 - 13

Гласувания :

PV 23/04/2009 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0280

Протокол
Сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург

13. Права на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път ***I - Права на пътниците в автобусния транспорт ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите [COM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Michel Teychenné (A6-0209/2009)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите [COM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

Michel Teychenné и Gabriele Albertini представиха докладите.

Изказаха се: Pavel Svoboda (действащ председател на Съвета) и Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Georgios Papastamkos (докладчик по становището на комисията JURI), Georg Jarzembowski, от името на групата PPE-DE, Robert Evans, от името на групата PSE, Dirk Sterckx, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Erik Meijer, от името на групата GUE/NGL, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Brian Simpson, Francesco Ferrari, Reinhard Rack, Emanuel Jardim Fernandes, Marian-Jean Marinescu и Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Christian Rovsing.

Изказаха се: Pavel Svoboda и Antonio Tajani.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Manuel António dos SANTOS
Заместник-председател

Изказаха се: Michel Teychenné и Gabriele Albertini.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.6 от протокола от 23.4.2009 и точка 8.7 от протокола от 23.4.2009.

(Заседанието, прекъснато в 18.15 ч. , в очакване на времето за въпроси, бе възобновено в 18.30 ч.)

Правна информация - Политика за поверителност