Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0246(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0209/2009

Forhandlinger :

PV 22/04/2009 - 13
CRE 22/04/2009 - 13

Afstemninger :

PV 23/04/2009 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0280

Protokol
Onsdag den 22. april 2009 - Strasbourg

13. Passagerrettigheder ved sørejser eller rejser på indre vandveje ***I - Buspassagerers rettigheder ***I (forhandling)
CRE

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivningen om forbrugerbeskyttelse [KOM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Michel Teychenné (A6-0209/2009)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse [KOM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

Michel Teychenné og Gabriele Albertini forelagde deres betænkninger.

Talere: Pavel Svoboda (formand for Rådet) og Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen).

Talere: Georgios Papastamkos (ordfører for udtalelse fra JURI), Georg Jarzembowski for PPE-DE-Gruppen, Robert Evans for PSE-Gruppen, Dirk Sterckx for ALDE-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Erik Meijer for GUE/NGL-Gruppen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Brian Simpson, Francesco Ferrari, Reinhard Rack, Emanuel Jardim Fernandes, Marian-Jean Marinescu og Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Christian Rovsing.

Talere: Pavel Svoboda og Antonio Tajani.

FORSÆDE: Manuel António dos SANTOS
næstformand

Talere: Michel Teychenné og Gabriele Albertini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.6 i protokollen af 23.4.2009 og punkt 8.7 i protokollen af 23.4.2009.

(Mødet udsat kl. 18.15 i afventning af spørgetiden og genoptaget kl. 18.30)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik