Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0246(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0209/2009

Arutelud :

PV 22/04/2009 - 13
CRE 22/04/2009 - 13

Hääletused :

PV 23/04/2009 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0280

Protokoll
Kolmapäev, 22. aprill 2009 - Strasbourg

13. Meritsi ja siseveeteedel reisijate õigused ***I – Bussireisijate õigused ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta [KOM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Michel Teychenné (A6-0209/2009)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb bussireisijate õigusi ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta [KOM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

Michel Teychenné ja Gabriele Albertini tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Pavel Svoboda (nõukogu eesistuja) ja Antonio Tajani (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Georgios Papastamkos (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Georg Jarzembowski fraktsiooni PPE-DE nimel, Robert Evans fraktsiooni PSE nimel, Dirk Sterckx fraktsiooni ALDE nimel, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, Erik Meijer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Brian Simpson, Francesco Ferrari, Reinhard Rack, Emanuel Jardim Fernandes, Marian-Jean Marinescu ja Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Christian Rovsing.

Sõna võtsid Pavel Svoboda ja Antonio Tajani.

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

Sõna võtsid Michel Teychenné ja Gabriele Albertini.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.4.2009protokoll punkt 8.6 ja 23.4.2009protokoll punkt 8.7.

(Istung katkestati enne infotundi kell 18.15 ja jätkus kell 18.30.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika