Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0246(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0209/2009

Debatten :

PV 22/04/2009 - 13
CRE 22/04/2009 - 13

Stemmingen :

PV 23/04/2009 - 8.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0280

Notulen
Woensdag 22 april 2009 - Straatsburg

13. Rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen ***I - Rechten van autobus- en touringcarpassagiers ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming [COM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Michel Teychenné (A6-0209/2009)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming [COM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

Michel Teychenné en Gabriele Albertini leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Pavel Svoboda (fungerend voorzitter van de Raad) en Antonio Tajani (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Georgios Papastamkos (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Georg Jarzembowski, namens de PPE-DE-Fractie, Robert Evans, namens de PSE-Fractie, Dirk Sterckx, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Brian Simpson, Francesco Ferrari, Reinhard Rack, Emanuel Jardim Fernandes, Marian-Jean Marinescu en Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Christian Rovsing.

Het woord wordt gevoerd door Pavel Svoboda en Antonio Tajani.

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Michel Teychenné en Gabriele Albertini.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.6 van de notulen van 23.4.2009 en punt 8.7 van de notulen van 23.4.2009.

(In afwachting van het vragenuur wordt de vergadering om 18.15 uur onderbroken en om 18.30 uur hervat.)

Juridische mededeling - Privacybeleid