Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0246(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A6-0209/2009

Dezbateri :

PV 22/04/2009 - 13
CRE 22/04/2009 - 13

Voturi :

PV 23/04/2009 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0280

Proces-verbal
Miercuri, 22 aprilie 2009 - Strasbourg

13. Drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare sau pe căi navigabile interioare ***I - Drepturile călătorilor din transportul cu autobuzul şi cu autocarul ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind drepturile persoanelor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului [COM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Michel Teychenné (A6-0209/2009)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile călătorilor din transportul cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului [COM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

Michel Teychenné şi Gabriele Albertini şi-au prezentat rapoartele.

Au intervenit: Pavel Svoboda (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Georgios Papastamkos (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Georg Jarzembowski, în numele Grupului PPE-DE, Robert Evans, în numele Grupului PSE, Dirk Sterckx, în numele Grupului ALDE, Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, Erik Meijer, în numele Grupului GUE/NGL, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Brian Simpson, Francesco Ferrari, Reinhard Rack, Emanuel Jardim Fernandes, Marian-Jean Marinescu şi Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Christian Rovsing.

Au intervenit: Pavel Svoboda şi Antonio Tajani.

PREZIDEAZĂ: Manuel António dos SANTOS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Michel Teychenné şi Gabriele Albertini.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.6 al PV din 23.4.2009 şi punctul 8.7 al PV din 23.4.2009.

(Şedinţa, suspendată la 18.15 în aşteptarea timpului afectat întrebărilor, a fost reluată la 18.30)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate