Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0246(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0209/2009

Rozpravy :

PV 22/04/2009 - 13
CRE 22/04/2009 - 13

Hlasovanie :

PV 23/04/2009 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0280

Zápisnica
Streda, 22. apríla 2009 - Štrasburg

13. Práva cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave ***I - Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave ***I (rozprava)
CRE

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa [COM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Michel Teychenné (A6-0209/2009)

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa [COM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

Michel Teychenné a Gabriele Albertini uviedli svoje správy

Vystúpili: Pavel Svoboda (predseda Rady) a Antonio Tajani (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Georgios Papastamkos (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE, Robert Evans za skupinu PSE, Dirk Sterckx za skupinu ALDE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Brian Simpson, Francesco Ferrari, Reinhard Rack, Emanuel Jardim Fernandes, Marian-Jean Marinescu a Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpil Christian Rovsing.

Vystúpili: Pavel Svoboda a Antonio Tajani.

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Michel Teychenné a Gabriele Albertini.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.6 zápisnice zo dňa 23.4.2009 a bod 8.7 zápisnice zo dňa 23.4.2009.

(Rokovanie bolo prerušené o 18.15 h kvôli hodine otázok a pokračovalo sa v ňom opäť od 18.30 h.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia