Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2009. gada 22. aprīlis - Strasbūra

SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS
Priekšsēdētāja vietnieks

14. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
CRE

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Komisijai (B6-0227/2009).

Jautājums Nr. 28 (Sarah Ludford): Elektroniskā tirdzniecība.

Charlie McCreevy (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Sarah Ludford.

Jautājums Nr. 29 (Claude Moraes): ES stratēģija cīņai pret Alcheimera slimību.

Androulla Vassiliou (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Claude Moraes.

Jautājums Nr. 30 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Gaidāmā lejupslīde Dienvidaustrumu Eiropā un ietekme uz Eiropas tautsaimniecību.

Janez Potočnik (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Jautājums Nr. 31 (Gay Mitchell): Valsts atbalsts ārpuskopienas valstīm Eiropā.

Neelie Kroes (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Gay Mitchell.

Jautājums Nr. 32 (Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk): Polijas kuģubūvētavu diskriminācija saistībā ar Komisijas lēmumu apstiprināt valsts atbalstu mehānisko transportlīdzekļu rūpniecībai.

Neelie Kroes atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

Jautājums Nr. 33 (Giovanna Corda): Smaržu, apģērba un zīmolu izstrādājumu tirdzniecība tiešsaistē.

Neelie Kroes atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Giovanna Corda un Paul Rübig.

Jautājums Nr. 34 (Georgios Papastamkos): Valsts atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Neelie Kroes atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Georgios Papastamkos, Paul Rübig un Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Uz jautājumu Nr. 35 sniegs rakstisku atbildi.

Jautājums Nr. 36 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Pētniecība un jūrniecības profesijas.

Janez Potočnik atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Jautājums Nr. 37 (Emmanouil Angelakas): Radošuma, jauninājumu un tehnoloģijas attīstības izvērtējums dalībvalstīs.

Janez Potočnik atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Emmanouil Angelakas un Justas Vincas Paleckis.

Jautājums Nr. 38 (Justas Vincas Paleckis): BONUS-169.

Janez Potočnik atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Justas Vincas Paleckis.

Uz jautājumiem Nr. 39 un 40 sniegs rakstiskas atbildes.

Jautājums Nr. 41 (Marian Harkin): Komunikācija ar pilsoņiem.

Margot Wallström (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Marian Harkin.

Jautājums Nr. 42 (David Martin): Komisijas nozīme un ieguldījums gaidāmajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

Margot Wallström atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva David Martin un Marian Harkin.

Uz jautājumiem Nr. 43 līdz 54, 56 līdz 61 un 63 līdz 77 sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Komisijai atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika