Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 22 april 2009 - Straatsburg

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

14. Vragenuur (vragen aan de Commissie)
CRE

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B6-0227/2009).

Vraag 28 (Sarah Ludford): E-commerce.

Charlie McCreevy (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Sarah Ludford.

Vraag 29 (Claude Moraes): Alzheimerstrategie van de EU.

Androulla Vassiliou (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Claude Moraes.

Vraag 30 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Dreigende recessie in Zuidoost-Europa en gevolgen voor de Europese economie.

Janez Potočnik (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Vraag 31 (Gay Mitchell): Staatssteun in niet-communautaire Europese landen.

Neelie Kroes (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Gay Mitchell.

Vraag 32 (Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk): Discriminatie van Poolse scheepswerven in het licht van de recente goedkeuring van de overheidssteun voor de automobielindustrie door de EC.

Neelie Kroes beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

Vraag 33 (Giovanna Corda): Onlineverkoop van parfums, kleding en merkproducten.

Neelie Kroes beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Giovanna Corda en Paul Rübig.

Vraag 34 (Georgios Papastamkos): Staatssteun voor het midden- en kleinbedrijf.

Neelie Kroes beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Georgios Papastamkos, Paul Rübig en Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vraag 35 zal schriftelijk worden beantwoord.

Vraag 36 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Onderzoek en maritieme beroepen.

Janez Potočnik beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vraag 37 (Emmanouil Angelakas): Beoordeling creativiteit, innovatie en technologische ontwikkeling in de lidstaten.

Janez Potočnik beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Emmanouil Angelakas en Justas Vincas Paleckis.

Vraag 38 (Justas Vincas Paleckis): BONUS - Initiatief 169.

Janez Potočnik beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Justas Vincas Paleckis.

De vragen 39 en 40 worden schriftelijk beantwoord.

Vraag 41 (Marian Harkin): Communicatie met de burgers.

Margot Wallström (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Marian Harkin.

Vraag 42 (David Martin): Rol van de Commissie bij de komende Europese verkiezingen.

Margot Wallström beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van David Martin en Marian Harkin.

De vragen 43 t/m 54, 56 t/m 61 en 63 t/m 77 worden schriftelijk beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid