Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 8 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9.05 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

15. Σύνθεση του Σώματος

Ο Ignasi Guardans Cambó κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή του από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 23 Απριλίου 2009.

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας αυτής και ενημερώνει σχετικά το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου