Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο

16. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν προτάσεως της επιτροπής JURI, το Σώμα αποφασίζει να προβεί στον έλεγχο των εντολών των βουλευτών:

Liene Liepiņa με ισχύ από τις 19 Μαρτίου 2009

Daniel Bautista με ισχύ από τις 26 Μαρτίου 2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου