Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0157(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0070/2009

Indgivne tekster :

A6-0070/2009

Forhandlinger :

PV 22/04/2009 - 17
CRE 22/04/2009 - 17

Afstemninger :

PV 23/04/2009 - 8.8
CRE 23/04/2009 - 8.8
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0282

Protokol
Onsdag den 22. april 2009 - Strasbourg

17. Beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder ***I (forhandling)
CRE

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/116/EF om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder [KOM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Brian Crowley (A6-0070/2009)

Brian Crowley forelagde sin betænkning.

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Erna Hennicot-Schoepges (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Emmanouil Angelakas (ordfører for udtalelse fra IMCO), Christopher Heaton-Harris (ordfører for udtalelse fra CULT), Jacques Toubon for PPE-DE-Gruppen, Neena Gill for PSE-Gruppen, Sharon Bowles for ALDE-Gruppen, Roberta Angelilli for UEN-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Mary Lou McDonald for GUE/NGL-Gruppen, Manuel Medina Ortega, Olle Schmidt, Roberto Musacchio, Athanasios Pafilis og Jens Holm.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Manolis Mavrommatis, Glyn Ford og Christofer Fjellner.

Talere: Charlie McCreevy og Brian Crowley.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.8 i protokollen af 23.4.2009.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik