Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0157(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0070/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0070/2009

Keskustelut :

PV 22/04/2009 - 17
CRE 22/04/2009 - 17

Äänestykset :

PV 23/04/2009 - 8.8
CRE 23/04/2009 - 8.8
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0282

Pöytäkirja
Keskiviikko 22. huhtikuuta 2009 - Strasbourg

17. Tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloaika ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/116/EY muuttamisesta [KOM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Brian Crowley (A6-0070/2009)

Brian Crowley esitteli laatimansa mietinnön.

Charlie McCreevy (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Erna Hennicot-Schoepges (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Emmanouil Angelakas (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Christopher Heaton-Harris (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jacques Toubon PPE-DE-ryhmän puolesta, Neena Gill PSE-ryhmän puolesta, Sharon Bowles ALDE-ryhmän puolesta, Roberta Angelilli UEN-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mary Lou McDonald GUE/NGL-ryhmän puolesta, Manuel Medina Ortega, Olle Schmidt, Roberto Musacchio, Athanasios Pafilis ja Jens Holm.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Manolis Mavrommatis, Glyn Ford ja Christofer Fjellner.

Puheenvuorot: Charlie McCreevy ja Brian Crowley.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.4.2009, kohta 8.8.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö