Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0157(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0070/2009

Ingivna texter :

A6-0070/2009

Debatter :

PV 22/04/2009 - 17
CRE 22/04/2009 - 17

Omröstningar :

PV 23/04/2009 - 8.8
CRE 23/04/2009 - 8.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0282

Protokoll
Onsdagen den 22 april 2009 - Strasbourg

17. Skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter [KOM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Brian Crowley (A6-0070/2009)

Brian Crowley redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen).

Talare: Erna Hennicot-Schoepges (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Emmanouil Angelakas (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Christopher Heaton-Harris (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Jacques Toubon för PPE-DE-gruppen, Neena Gill för PSE-gruppen, Sharon Bowles för ALDE-gruppen, Roberta Angelilli för UEN-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Mary Lou McDonald för GUE/NGL-gruppen, Manuel Medina Ortega, Olle Schmidt, Roberto Musacchio, Athanasios Pafilis och Jens Holm.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Manolis Mavrommatis, Glyn Ford och Christofer Fjellner.

Talare: Charlie McCreevy och Brian Crowley.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 23.4.2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy