Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0263(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0226/2009

Разисквания :

PV 22/04/2009 - 19
CRE 22/04/2009 - 19

Гласувания :

PV 23/04/2009 - 8.9
CRE 23/04/2009 - 8.9
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0283

Протокол
Сряда, 22 април 2009 г. - Страсбург

19. План за действие относно интелигентните транспортни системи - Установяване на рамка за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт ***I (разискване)
CRE

Доклад относно план за действие относно интелигентните транспортни системи [2008/2216(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Anne E. Jensen (A6-0227/2009)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и взаимодействие с останалите видове транспорт [COM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

Anne E. Jensen представи своите доклади.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Giovanni Robusti (докладчик по становището на комисията REGI), Etelka Barsi-Pataky, от името на групата PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău, от името на групата PSE, Sepp Kusstatscher, от името на групата Verts/ALE, Dieter-Lebrecht Koch, Gilles Savary и Zita Gurmai.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Den Dover.

Изказаха се: Antonio Tajani и Anne E. Jensen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.34 от протокола от 23.4.2009 и точка 8.9 от протокола от 23.4.2009.

Правна информация - Политика за поверителност