Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0263(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0226/2009

Keskustelut :

PV 22/04/2009 - 19
CRE 22/04/2009 - 19

Äänestykset :

PV 23/04/2009 - 8.9
CRE 23/04/2009 - 8.9
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0283

Pöytäkirja
Keskiviikko 22. huhtikuuta 2009 - Strasbourg

19. Älykkäitä liikennejärjestelmiä koskeva toimintasuunnitelma - Tieliikennealan älykkäät liikennejärjestelmät sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapinnat ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö: Älykkäitä liikennejärjestelmiä koskeva toimintasuunnitelma [2008/2216(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Anne E. Jensen (A6-0227/2009)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tieliikennealan älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista [KOM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

Anne E. Jensen esitteli laatimansa mietinnöt.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Giovanni Robusti (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Etelka Barsi-Pataky PPE-DE-ryhmän puolesta, Silvia-Adriana Ţicău PSE-ryhmän puolesta, Sepp Kusstatscher Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dieter-Lebrecht Koch, Gilles Savary ja Zita Gurmai.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Den Dover.

Puheenvuorot: Antonio Tajani ja Anne E. Jensen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.4.2009, kohta 8.34 ja istunnon pöytäkirja 23.4.2009, kohta 8.9.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö