Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0263(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A6-0226/2009

Debaty :

PV 22/04/2009 - 19
CRE 22/04/2009 - 19

Głosowanie :

PV 23/04/2009 - 8.9
CRE 23/04/2009 - 8.9
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0283

Protokół
Środa, 22 kwietnia 2009 r. - Strasburg

19. Plan działania na rzecz inteligentnych systemów transportu - Inteligentne systemy transportowe w dziedzinie transportu drogowego i interfejsy z innymi środkami transportu ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie planu działania na rzecz inteligentnych systemów transportu [2008/2216(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Anne E. Jensen (A6-0227/2009)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wdrażania inteligentnych systemów transportowych w dziedzinie transportu drogowego oraz ich interfejsów z innymi rodzajami transportu [COM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

Anne E. Jensen przedstawiła swoje sprawozdania.

Głos zabrał Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Giovanni Robusti (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Etelka Barsi-Pataky w imieniu grupy PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău w imieniu grupy PSE, Sepp Kusstatscher w imieniu grupy Verts/ALE, Dieter-Lebrecht Koch, Gilles Savary i Zita Gurmai.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Den Dover.

Głos zabrali: Antonio Tajani i Anne E. Jensen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.34 protokołu z dnia 23.4.2009 i pkt 8.9 protokołu z dnia 23.4.2009.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności