Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0263(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0226/2009

Debatter :

PV 22/04/2009 - 19
CRE 22/04/2009 - 19

Omröstningar :

PV 23/04/2009 - 8.9
CRE 23/04/2009 - 8.9
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0283

Protokoll
Onsdagen den 22 april 2009 - Strasbourg

19. Handlingsplan för intelligenta transportsystem - Intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och gränssnitt mot andra transportslag ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om handlingsplanen för intelligenta transportsystem [2008/2216(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Anne E. Jensen (A6-0227/2009)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om en ram för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportsätt [KOM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

Anne E. Jensen redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Antonio Tajani (kommissionens vice ordförande).

Talare: Giovanni Robusti (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Etelka Barsi-Pataky för PPE-DE-gruppen, Silvia-Adriana Ţicău för PSE-gruppen, Sepp Kusstatscher för Verts/ALE-gruppen, Dieter-Lebrecht Koch, Gilles Savary och Zita Gurmai.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Den Dover.

Talare: Antonio Tajani och Anne E. Jensen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.34 i protokollet av den 23.4.2009 och punkt 8.9 i protokollet av den 23.4.2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy