Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0239(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0217/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0217/2009

Συζήτηση :

PV 22/04/2009 - 20
CRE 22/04/2009 - 20

Ψηφοφορία :

PV 23/04/2009 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0284

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο

20. Πρόγραμμα Marco Polo II ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1692/2006 σχετικά με τη θέσπιση του δεύτερου προγράμματος Marco Polo για τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής με σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του συστήματος εμπορευματικών μεταφορών ("Marco Polo II") [COM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009)

Ο Ulrich Stockmann παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Anne E. Jensen (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Dieter-Lebrecht Koch, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani και Ulrich Stockmann.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.4.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου