Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0239(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0217/2009

Ingivna texter :

A6-0217/2009

Debatter :

PV 22/04/2009 - 20
CRE 22/04/2009 - 20

Omröstningar :

PV 23/04/2009 - 8.10
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0284

Protokoll
Onsdagen den 22 april 2009 - Strasbourg

20. Det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II) ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1692/2006 om inrättande av det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II) [KOM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009)

Ulrich Stockmann redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Antonio Tajani (kommissionens vice ordförande).

Talare: Anne E. Jensen (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Dieter-Lebrecht Koch för PPE-DE-gruppen, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk för UEN-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, och Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Talare: Antonio Tajani och Ulrich Stockmann.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.10 i protokollet av den 23.4.2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy