Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0247(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0220/2009

Ingivna texter :

A6-0220/2009

Debatter :

PV 22/04/2009 - 21
CRE 22/04/2009 - 21

Omröstningar :

PV 23/04/2009 - 8.11
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0285

Protokoll
Onsdagen den 22 april 2009 - Strasbourg

21. Europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik [KOM(2008)0852 - C6-0509/2008 - 2008/0247(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

Petr Duchoň redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Antonio Tajani (kommissionens vice ordförande).

Talare: Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen, Lily Jacobs för PSE-gruppen, Michael Cramer för Verts/ALE-gruppen, och Ulrich Stockmann.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Gabriele Albertini.

Talare: Antonio Tajani och Petr Duchoň.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.11 i protokollet av den 23.4.2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy