Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Středa, 22. dubna 2009 - Štrasburk
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Ratingové agentury ***I – Požadavky na předkládání zpráv a na dokumentaci v případě fúze nebo rozdělení ***I – Pojišťovací a zajišťovací činnost (přepracované znění) ***I (rozprava)
 5.Systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států * – Systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států (rozprava)
 6.Hlasování
  
6.1.Harmonogram dílčích zasedání na rok 2010 (hlasování)
  
6.2.Dohoda mezi Evropským společenstvím a Pákistánem o některých aspektech leteckých služeb * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.3.Přistoupení ES k předpisu EHK OSN č. 61 o jednotné úpravě schvalování typu užitkových vozidel *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.4.Veterinární předpisy pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.5.Právní úprava obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.6.Koordinace systémů sociálního zabezpečení ***II (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.7.Koordinace systémů sociálního zabezpečení - prováděcí nařízení ***II (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.8.Evropský výzkumný program v oblasti metrologie ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.9.Povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.10.Minimální zásoby surové ropy a ropných produktů * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.11.Výstražná informační síť kritické infrastruktury (CIWIN) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.12.Zřízení Evropské sítě pro ochranu významných osob * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.13.Národní programy restrukturalizace odvětví bavlny
  
6.14.Protokol o provádění Alpské úmluvy v oblasti dopravy (protokol o dopravě) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.15.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2009 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.16.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2009 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.17.Žádost o ochranu imunity a výsad pana Alda Patriciella (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.18.Žádost o ochranu imunity a výsad pana Renata Brunetty (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.19.Žádost o zbavení poslanecké imunity pana Antonia Di Pietra (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.20.Žádost o zbavení imunity pana Hannese Swobody (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.21.Kontrola uplatňování předvstupních nástrojů z rozpočtu (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.22.Účinný výkon soudních rozhodnutí v Evropské unii: transparentnost dlužníkových aktiv (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.23.Výroční zpráva o činnosti Petičního výboru za rok 2008 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.24.Integrovaný přístup k rovnosti mužů a žen v rámci činností výborů a delegací (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.25.Vnitřní trh s elektřinou ***II (hlasování)
  
6.26.Agentura pro spolupráci regulačních orgánů v odvětví energetiky ***II (hlasování)
  
6.27.Přístup do sítě: přeshraniční obchod s elektřinou ***II (hlasování)
  
6.28.Vnitřní trh se zemním plynem ***II (hlasování)
  
6.29.Podmínky přístupu k plynárenským přepravním soustavám ***II (hlasování)
  
6.30.Interoperabilita pro evropské orgány veřejné správy (ISA) ***I (hlasování)
  
6.31.Stroje pro aplikaci pesticidů ***I (hlasování)
  
6.32.Označení pneumatik v souvislosti s palivovou účinností ***I (hlasování)
  
6.33.Změna nařízení ES č. 717/2007 (mobilní telefonní sítě) a směrnice 2002/21/ES (elektronické komunikace) ***I (hlasování)
  
6.34.Požadavky na předkládání zpráv a na dokumentaci v případě fúze nebo rozdělení ***I (hlasování)
  
6.35.Pojišťovací a zajišťovací činnost (přepracované znění) ***I (hlasování)
  
6.36.Prozatímní dohoda o obchodu s Turkmenistánem (hlasování)
  
6.37.Prozatímní dohoda o obchodu s Turkmenistánem * (hlasování)
  
6.38.Rámec Společenství pro jadernou bezpečnost * (hlasování)
  
6.39.Kontrolní režim Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky * (hlasování)
  
6.40.Zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření * (hlasování)
  
6.41.Společná přistěhovalecká politika pro Evropu: zásady, opatření a nástroje (hlasování)
  
6.42.Zelená kniha o budoucnosti politiky v oblasti transevropské dopravní sítě (TEN-T) (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 10.Zemětřesení v oblasti Abruzzo v Itálii (rozprava)
 11.Udělení absolutoria za rok 2007: Rada (rozprava)
 12.Přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy (přepracované znění) ***II – Podmínky pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy ***II – Přístup na trh mezinárodní silniční přepravy zboží (přepracované znění) ***II (rozprava)
 13.Práva cestujících po moři a po vnitrostátních vodních cestách ***I – Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě ***I (rozprava)
 14.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 15.Složení Parlamentu
 16.Ověření pověřovacích listin
 17.Doba ochrany autorského práva a některých souvisejících práv ***I (rozprava)
 18.Akční plán v oblasti městské mobility (rozprava)
 19.Akční plán o inteligentních dopravních systémech – Inteligentní dopravní systémy v silniční dopravě a jejich styčné body s jinými druhy dopravy ***I (rozprava)
 20.Program Marco Polo II ***I (rozprava)
 21.Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy ***I (rozprava)
 22.Pořad jednání příštího zasedání
 23.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (249 kb) Prezenční listina (64 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (3128 kb) 
 
Zápis (180 kb) Prezenční listina (24 kb) Výsledky hlasování (604 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1526 kb) 
 
Zápis (258 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (714 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1434 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí