Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
L-Erbgħa, 22 ta' April 2009 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Dibattitu dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (imħabbra l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu ***I - Rekwiżiti ta' rappurtar u dokumentazzjoni fil-każ tal-amalgamazzjoni u d-diviżjoni ta' kumpaniji ***I - Attivitajiet tal-assigurazzjoni diretta u tar-Rijassigurazzjoni (tfassil mill-ġdid) ***I (dibattitu)
 5.Mekkaniżmu ta' appoġġ finanzjarju fuq perjodu ta' żmien medju tal-bilanċi tal-pagamenti tal-Istati Membri * - Mekkaniżmu ta' appoġġ finanzjarju fuq perjodu ta' żmien medju tal-bilanċi tal-pagamenti tal-Istati Membri (dibattitu)
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  6.1.Kalendarju tas-sessjonijiet tal-Parlament Ewropew - 2010 (votazzjoni)
  6.2.Ftehima bejn il-KE u l-Pakistan dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.3.L-adeżjoni tal-Komunità Ewropea għar-Regolament Nru 61 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.4.Kundizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali li jirregolaw il-moviment u l-importazzjoni minn pajjiżi terzi ta’ ekwidi (verżjoni kkodifikata) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.5.Arranġamenti kummerċjali applikabbli għal ċerti oġġetti li jirriżultaw mill-ipproċessar tal-prodotti agrikoli (Verżjoni kkodifikata) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.6.Koordinament tas-sistemi ta' sigurtà soċjali ***II (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.7.Koordinament tas-sistemi ta' sigurtà soċjali: modalitajiet ta' applikazzjoni ***II (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.8.Programm Ewropew ta' riċerka u ta' żvilupp dwar il-metroloġija ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.9.L-obbligi tal-operaturi li jqiegħdu fis-suq tal-Komunità l-injam u prodotti tal-injam ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.10.Ħażniet minimi ta' żejt mhux raffinat u/jew ta' prodotti petroliferi * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.11.Netwerk Informattiv ta' Twissija dwar l-Infrastrutturi Kritiċi (CIWIN) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.12.Network Ewropew għall-Protezzjoni ta' Figuri Pubbliċi * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.13.Programmi nazzjonali ta' ristrutturazzjoni tas-settur tal-qoton
  6.14.Protokoll dwar l-Implimentazzjoni tal-Konvenzjoni Alpina fil-qasam tat-Trasport (Protokoll dwar it-Trasport) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.15.Baġit emendatarju Nru 2/2009 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.16.Baġit emendatorju Nru 3/2009 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.17.Talba ta' difiża tal-immunità ta' Aldo Patriciello (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.18.Talba għad-difiża ta' l-immunità tal-Onorevoli Renato Brunetta (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.19.Talba għal konsultazzjoni dwar l-immunità u l-privileġġi tas-Sur Antonio Di Pietro (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.20.Talba ta' revoka tal-immunità tas-Sur Hannes Swoboda (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.21.Kontroll tal-Implimentazzjoni Baġitarja tal-Istrument ta' Preadeżjoni (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.22.Infurzar effettiv tas-sentenzi fl-UE: It-trasparenza ta' l-assi tad-debituri (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.23.Rapport annwali dwar il-Ħidma tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2008 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.24.Appoġġ integrat għat-trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fil-qafas tal-ħidma tal-kumitati u d-delegazzjonijiet (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.25.Suq intern fil-qasam ta' l-elettriku ***II (votazzjoni)
  6.26.Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi ta' l-Enerġija ***II (votazzjoni)
  6.27.Aċċess għan-networks għall-bdil bejn il-fruntieri fl-elettriku ***II (votazzjoni)
  6.28.Suq intern fil-gass naturali ***II (votazzjoni)
  6.29.Aċċess għan-netwerks ta' trażmissjoni tal-gass naturali ***II (votazzjoni)
  6.30.Soluzzjonijiet ta' interoperabilità għall-Amministrazzjonijiet Pubbliċi Ewropej (ISA) ***I (votazzjoni)
  6.31.Magni għall-applikazzjoni ta' pestiċidi ***I (votazzjoni)
  6.32.Tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza tal-fjuwil ***I (votazzjoni)
  6.33.Emenda tar-Regolament (KE) Nru 717/2007 (telefonija mobbli) u tad-Direttiva 2002/21/KE (komunikazzjonijiet elettroniċi) ***I (votazzjoni)
  6.34.Rekwiżiti ta' rappurtar u dokumentazzjoni fil-każ tal-amalgamazzjoni u d-diviżjoni ta' kumpaniji ***I (votazzjoni)
  6.35.Attivitajiet tal-assigurazzjoni diretta u tar-Rijassigurazzjoni (tfassil mill-ġdid) ***I (votazzjoni)
  6.36.Ftehim kummerċjali interim mat-Turkmenistan (votazzjoni)
  6.37.Ftehim kummerċjali interim mat-Turkmenistan * (votazzjoni)
  6.38.Qafas Komunitarju għas-sikurezza nukleari * (votazzjoni)
  6.39.Sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd * (votazzjoni)
  6.40.Il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd permezz ta’ miżuri tekniċi * (votazzjoni)
  6.41.Politika Komuni dwar l-Immigrazzjoni għall-Ewropa: Prinċipji, azzjonijiet u strumenti (votazzjoni)
  6.42.Green Paper dwar il-futur tal-politika dwar it-TEN-T (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 10.Terremot fir-reġjun tal-Abbruzzo fl-Italja (dibattitu)
 11.Kwittanza 2007: il-Kunsill (dibattitu)
 12.Aċċess għas-suq għas-servizzi tat-trasport bil-kowċ u b'tal-linja (tfassil mill-ġdid) ***II - Kundizzjonijiet li għandhom jiġu rrispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni tat-trasportatur bit-triq ***II - Aċċess għas-suq tal-ġarr internazzjonali ta' prodotti fit-toroq (tfassil mill-ġdid) ***II (dibattitu)
 13.Drittijiet tal-passiġġieri li jivvjaġġaw bil-baħar jew permezz tat-tbaħħir intern ***I - Id-drittijiet tal-passiġġieri fit-trasport bix-xarabank u bil-kowċ ***I (dibattitu)
 14.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)
 15.Kompożizzjoni tal-Parlament
 16.Verifika tal-kredenzjali
 17.It-terminu ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur u ta' ċerti drittijiet relatati ***I (dibattitu)
 18.Il-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Mobilità Urbana (dibattitu)
 19.Il-Pjan ta' Azzjoni għal Sistemi Intelliġenti ta' Trasport - Sistemi Intelliġenti tat-Trasport fil-qasam tat-trasport bit-triq u interkonnessjonijiet ma' modi oħra ta' trasport ***I (dibattitu)
 20.Programm Marco Polo II ***I (dibattitu)
 21.Netwerk ferrovjarju Ewropew għat-trasport tal-merkanzija kompetittiv ***I (dibattitu)
 22.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 23.Għeluq tas-seduta
 Lista tal-Membri preżenti
Minuti (248 kb) Lista tal-Membri preżenti (64 kb)    Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (3128 kb) 
 
Minuti (195 kb) Lista tal-Membri preżenti (24 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (554 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (2322 kb) 
 
Minuti (271 kb) Lista tal-Membri preżenti (64 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (713 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (1864 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza