Index 
Jegyzőkönyv
PDF 270kWORD 195k
2009. április 22., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 4.Hitelminősítő intézetek ***I - A jelentésekre és a dokumentációra vonatkozó kötelezettségek vállalatok egyesülése és szétválása esetén ***I - Az életbiztosítás, a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdése és gyakorlása (átdolgozás) ***I (vita)
 5.Középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus a tagállamok fizetési mérlegéhez * - Középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus a tagállamok fizetési mérlegéhez (vita)
 6.Szavazások órája
  
6.1.A Parlament 2010-es üléseinek naptára (szavazás)
  
6.2.Megállapodás az EK és Pakisztán között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.3.Csatlakozás az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának 61. számú előírásához *** (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.4.A lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételek (kodifikált változat) * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.5.A mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályok (kodifikált szöveg) * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.6.A szociális biztonsági rendszerek koordinálása ***II (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.7.A szociális biztonsági rendszerek koordinálása: a végrehajtásra vonatkozó eljárások ***II (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.8.Európai metrológiai kutatási és fejlesztési program ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.9.A fát és fatermékeket forgalmazó piaci szereplők kötelezettségei ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.10.A minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezés * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.11.A létfontosságú infrastruktúrák figyelmeztető információs hálózata (CIWIN) * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.12.A közéleti személyiségek védelmére szolgáló európai hálózat * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.13.A gyapotágazatra vonatkozó nemzeti szerkezetátalakítási programok
  
6.14.Az Alpesi Egyezmény közlekedés területén történő végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (Közlekedési jegyzőkönyv) * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.15.2/2009. sz. költségvetés-módosítás (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.16.3/2009. sz. költségvetés-módosítás (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.17.Aldo Patriciello képviselői mentelmi jogának fenntartása iránti kérelem (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.18.Renato Brunetta képviselői mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.19.Antonio Di Pietro képviselői mentelmi jogáról és kiváltságairól szóló konzultációra irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.20.Hannes Swoboda mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.21.Az előcsatlakozási eszköz költségvetési végrehajtásának ellenőrzése (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.22.A bírósági határozatok hatékony végrehajtása az Európai Unióban: az adósók vagyonának átláthatósága (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.23.2008. évi jelentés a Petíciós Bizottság tevékenységéről (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.24.A férfiak és a nők közötti egyenlőség integrált megközelítése a bizottságok és küldöttségek munkája keretében (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.25.A villamos energia belső piaca ***II (szavazás)
  
6.26.Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség ***II (szavazás)
  
6.27.A hálózathoz való hozzáférés feltételei a villamos energia országhatárokon keresztül történő szállításához ***II (szavazás)
  
6.28.A földgáz belső piaca ***II (szavazás)
  
6.29.A földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételei ***II (szavazás)
  
6.30.Az európai közigazgatások közötti átjárhatóság (ISA) ***I (szavazás)
  
6.31.A peszticidek kijuttatására szolgáló gépek ***I (szavazás)
  
6.32.A gumiabroncsok címkézése az üzemanyag-hatékonysággal összefüggésben ***I (szavazás)
  
6.33.A 717/2007/EK rendelet (mobiltelefonok) és a 2002/21/EK irányelv (elektronikus hírközlés) módosítása ***I (szavazás)
  
6.34.A jelentésekre és a dokumentációra vonatkozó kötelezettségek vállalatok egyesülése és szétválása esetén ***I (szavazás)
  
6.35.Az életbiztosítás a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdése és gyakorlása (átdolgozás) ***I (szavazás)
  
6.36.Ideiglenes kereskedelmi megállapodás Türkmenisztánnal (szavazás)
  
6.37.Ideiglenes kereskedelmi megállapodás Türkmenisztánnal * (szavazás)
  
6.38.Közösségi nukleáris biztonsági keret * (szavazás)
  
6.39.A közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer * (szavazás)
  
6.40.A halászati erőforrások technikai intézkedések révén történő megóvása * (szavazás)
  
6.41.Közös bevándorláspolitika Európa számára: elvek, fellépések és eszközök (szavazás)
  
6.42.A TEN-T politika jövőjéről szóló zöld könyv (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 10.Földrengés az olaszországi Abruzzo régióban (vita)
 11.2007. évi mentesítés: Tanács (vita)
 12.A távolsági autóbuszos és autóbuszos szolgáltatások piacához való hozzáférés (átdolgozott verzió) ***II - Tiszteletben tartandó feltételek a nemzetközi közúti fuvarozói szakma gyakorlásához ***II - A Közösségen belüli közúti nemzetközi árufuvarozási piacra való bejutás (átdolgozás) ***II (vita)
 13.A tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogai ***I - Az autóbusszal közlekedő utasok jogai ***I (vita)
 14.Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
 15.A Parlament tagjai
 16.Mandátumvizsgálat
 17.A szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi ideje ***I (vita)
 18.A városi mobilitásra vonatkozó cselekvési terv (vita)
 19.Az intelligens közlekedési rendszerekre vonatkozó cselekvési terv - Az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keret ***I (vita)
 20.A Marco Polo II. program ***I (vita)
 21.A versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózat ***I (vita)
 22.A következő ülésnap napirendje
 23.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Martine ROURE
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

Egy parlamenti bizottság az alábbi jelentést nyújtotta be:

- * Jelentés a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus létrehozásáról szóló 332/2002/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0169 - C6-0134/2009 - 2009/0053(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Pervenche Berès (A6-0268/2009)


3. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 115. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I. A nők jogai Afganisztánban

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan és Konrad Szymański, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a nők jogairól Afganisztánban (B6-0197/2009);

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes és Emilio Menéndez del Valle, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a nők személyes jogállásáról Afganisztánban (B6-0198/2009);

- Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Nickolay Mladenov és Bernd Posselt, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, a nők jogairól Afganisztánban (B6-0199/2009)

- Raül Romeva i Rueda és Angelika Beer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a saríáról, az új afganisztáni családjogról (B6-0200/2009);

- André Brie, Vittorio Agnoletto és Luisa Morgantini, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a nők jogairól Afganisztánban (B6-0241/2009);

- Marios Matsakis, Marco Cappato és Toomas Savi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a nők jogairól Afganisztánban (B6-0252/2009).

II. A Sierra Leone-i különleges bíróság támogatása

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes és Thijs Berman, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a nemzetközi bíróságok és büntetőbíráságok ítéleteinek végrehajtásáról és különösen a Sierra Leone-i különleges bíróságról (B6-0242/2009);

- Nirj Deva, Maria Martens, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Tunne Kelam, Struan Stevenson és Bernd Posselt, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, a Sierra Leone-i különleges bíróság támogatásáról (B6-0243/2009);

- Mikel Irujo Amezaga és Marie Anne Isler Béguin, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Sierra Leone-i különleges bíróságról (B6-0244/2009);

- Vittorio Agnoletto, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Sierra Leone-i különleges bíróságról (B6-0245/2009);

- Marco Cappato és Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Sierra Leone-i különleges bíróság támogatásáról (B6-0253/2009);

- Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Adam Bielan és Hanna Foltyn-Kubicka, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a Sierra Leone-i különleges bíróságról (B6-0255/2009).

III. Az ashrafi tábor lakóinak humanitárius helyzete

- Pasqualina Napoletano és Ana Maria Gomes, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, az ashrafi tábor lakóinak humanitárius helyzetéről (B6-0247/2009);

- Alejo Vidal-Quadras, Tunne Kelam, Charles Tannock, Michael Gahler, Struan Stevenson és Bernd Posselt, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, az ashrafi tábor lakóinak humanitárius helyzetéről (B6-0248/2009);

- Angelika Beer és Cem Özdemir, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az ashrafi tábor lakóinak humanitárius helyzetéről (B6-0249/2009)

- André Brie és Erik Meijer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az ashrafi tábor lakóinak helyzetéről (B6-0250/2009);

- Mogens Camre, Cristiana Muscardini, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Hanna Foltyn-Kubicka és Adam Bielan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, az Irakban található ashrafi táborról (B6-0251/2009);

- Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi és Thierry Cornillet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az ashrafi tábor lakóinak helyzetéről (B6-0254/2009);

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 142. cikkének megfelelően osztják fel.


4. Hitelminősítő intézetek ***I - A jelentésekre és a dokumentációra vonatkozó kötelezettségek vállalatok egyesülése és szétválása esetén ***I - Az életbiztosítás, a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdése és gyakorlása (átdolgozás) ***I (vita)

Jelentés a hitelminősítő intézetekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

Jelentés a 77/91/EGK, a 78/855/EGK, a 82/891/EGK és a 2005/56/EK tanácsi irányelvnek az egyesülések és szétválások esetében alkalmazandó jelentési és dokumentációs kötelezettségek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Renate Weber (A6-0247/2009)

Jelentés az életbiztosításról, a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (átdolgozás) szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló módosító javaslatról [COM(2008)0119 - C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Peter Skinner (A6-0413/2008)

Jean-Paul Gauzès, Renate Weber és Peter Skinner előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Charlie McCreevy (a Bizottság tagja).

Felszólal: Gay Mitchell (az ECON bizottság véleményének előadója), Sharon Bowles (a JURI bizottság véleményének előadója), Karsten Friedrich Hoppenstedt, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Wolf Klinz, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cristiana Muscardini, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Alain Lipietz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Sahra Wagenknecht, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Godfrey Bloom, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, független, John Purvis, Pervenche Berès, Marielle De Sarnez, Ewa Tomaszewska és Mary Lou McDonald.

ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

Felszólal: Nils Lundgren, Othmar Karas, Robert Goebbels, Andrea Losco, Adamos Adamou, Johannes Blokland, Werner Langen, Ieke van den Burg, Olle Schmidt, Bernard Wojciechowski, Margaritis Schinas, Manuel Medina Ortega, Margarita Starkevičiūtė, Sirpa Pietikäinen, Antolín Sánchez Presedo, Daniel Dăianu és Klaus-Heiner Lehne.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jean-Pierre Audy, Kurt Joachim Lauk és Pervenche Berès.

Felszólal: Charlie McCreevy, Jean-Paul Gauzès, Renate Weber és Peter Skinner.

A vitát berekesztik.

Szavazás: A6-0191/2009: 2009.4.23-i jegyzőkönyv 8.5. pont , A6-0247/2009 és A6-0413/2009: 2009.4.22-i jegyzőkönyv 6.34. pont és 2009.4.22-i jegyzőkönyv 6.35. pont


5. Középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus a tagállamok fizetési mérlegéhez * - Középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus a tagállamok fizetési mérlegéhez (vita)

Jelentés a 332/2002/EK rendelet módosításáról és a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2009)0169 - C6-0134/2009 - 2009/0053(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Pervenche Berès (A6-0268/2009)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus a tagállamok fizetési mérlegéhez

Pervenche Berès előterjeszti a jelentést.

Charlie McCreevy (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Az elnök asszony közli, hogy a Tanács tudatta, hogy e tárgyban nem kíván nyilatkozatot tenni.

Felszólal: Zsolt László Becsey, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Elisa Ferreira, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, és Guntars Krasts, a(z) UEN képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Mario MAURO
alelnök

Felszólal: Alain Lipietz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Werner Langen, Dariusz Rosati és Edit Herczog.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Theodor Dumitru Stolojan, Andrzej Wielowieyski és Margarita Starkevičiūtė.

Felszólal: Charlie McCreevy és Pervenche Berès.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Pervenche Berès, az ECON bizottság nevében, a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatást nyújtó mechanizmus létrehozásáról (B6-0256/2009).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.4.24-i jegyzőkönyv 7.16. pont és 2009.4.24-i jegyzőkönyv 7.19. pont .

(Az ülést 11.20-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.00-kor folytatják.)


ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING
elnök

6. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


6.1. A Parlament 2010-es üléseinek naptára (szavazás)

Az Európai Parlament üléseinek naptára – 2010: lásd az Elnökök Értekezletének javaslatát (2009.4.1-i jegyzőkönyv 10. pont )

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

Elfogadva

Az Európai Parlament 2010-es üléseinek naptára tehát a következőképpen alakul:

január 18–21.

február 8–11.

február 24–25.

március 8–11.

március 24–25.

április 19–22.

május 5–6.

május 17–20.

június 14–17.

július 5–8.

szeptember 6–9.

szeptember 20–23.

október 6–7.

október 18–21.

november 10–11.

november 22–25.

december 13–16.


6.2. Megállapodás az EK és Pakisztán között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Közösség és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2008)0081 - C6-0080/2009 - 2008/0036(CNS)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Paolo Costa (A6-0188/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA-PROV(2009)0218)


6.3. Csatlakozás az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának 61. számú előírásához *** (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Közösségnek az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a haszonjárművek a vezetőfülke hátsó falától előre elhelyezkedő külső kinyúlások szempontjából történő jóváhagyásáról szóló 61. számú előírásához való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2008)0675 - 7240/2009 - C6-0119/2009 - 2008/0205(AVC)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Helmuth Markov (A6-0243/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA-PROV(2009)0219)

A Parlament hozzájárulását adja.


6.4. A lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételek (kodifikált változat) * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről (kodifikált változat) szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2008)0715 - C6-0479/2008 - 2008/0219(CNS)] - Jogi Bizottság. Előadó: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0248/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA-PROV(2009)0220)


6.5. A mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályok (kodifikált szöveg) * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) [COM(2008)0796 - C6-0018/2009 - 2008/0226(CNS)] - Jogi Bizottság. Előadó: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0249/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA-PROV(2009)0221)


6.6. A szociális biztonsági rendszerek koordinálása ***II (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Ajánlás második olvasatra, melynek tárgya a Tanács közös álláspontja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet módosításáról és mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [14518/1/2008 - C6-0003/2009 - 2006/0008(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Jan Cremers (A6-0207/2009)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA és MÓDOSÍTÁSOK

Jan Cremers (előadó) az eljárási szabályzat 131. cikke (4) bekezdésének alapján nyilatkozatot tett.

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA-PROV(2009)0222)


6.7. A szociális biztonsági rendszerek koordinálása: a végrehajtásra vonatkozó eljárások ***II (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Ajánlás második olvasatra, melynek tárgya a Tanács közös álláspontja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [14516/4/2008 - C6-0006/2009 - 2006/0006(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Jean Lambert (A6-0204/2009)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA és MÓDOSÍTÁSOK

Jean Lambert (előadó) az eljárási szabályzat 131. cikke (4) bekezdésének alapján nyilatkozatot tett.

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA-PROV(2009)0223)


6.8. Európai metrológiai kutatási és fejlesztési program ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a több tagállam által indított európai metrológiai kutatási és fejlesztési programban való közösségi részvételről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2008)0814 – C6-0468/2008 - 2008/0230(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Erika Mann (A6-0221/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁS és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Erika Mann (előadó) az eljárási szabályzat 131. cikke (4) bekezdésének alapján nyilatkozatot tett.

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA-PROV(2009)0224)


6.9. A fát és fatermékeket forgalmazó piaci szereplők kötelezettségei ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2008)0644 - C6-0373/2008 - 2008/0198(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Caroline Lucas (A6-0115/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA-PROV(2009)0225)


6.10. A minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezés * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2008)0775 - C6-0511/2008 - 2008/0220(CNS)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Miloslav Ransdorf (A6-0214/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA-PROV(2009)0226)


6.11. A létfontosságú infrastruktúrák figyelmeztető információs hálózata (CIWIN) * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a létfontosságú infrastruktúrák figyelmeztető információs hálózatáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (CIWIN) [COM(2008)0676 - C6-0399/2008 - 2008/0200(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Luca Romagnoli (A6-0228/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA-PROV(2009)0227)


6.12. A közéleti személyiségek védelmére szolgáló európai hálózat * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, melynek tárgya a Holland Királyság kezdeményezése a közéleti személyiségek védelmére szolgáló európai hálózat létrehozásáról szóló 2002/956/IB határozat módosításáról szóló tanácsi határozat elfogadására tekintettel [16437/2008 - C6-0029/2009 - 2009/0801(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Gérard Deprez (A6-0193/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA-PROV(2009)0228)


6.13. A gyapotágazatra vonatkozó nemzeti szerkezetátalakítási programok

Jelentés a 637/2008/EK rendeletnek a gyapotágazatra vonatkozó nemzeti szerkezetátalakítási programok tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2009)0037 - C6-0063/2009 - 2009/0008(CNS)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: María Isabel Salinas García (A6-0200/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA-PROV(2009)0229)

Felszólalások:

Charlie McCreevy (a Bizottság tagja) a szavazás előtt.


6.14. Az Alpesi Egyezmény közlekedés területén történő végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (Közlekedési jegyzőkönyv) * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Alpesi Egyezmény közlekedés területén történő végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvnek (Közlekedési jegyzőkönyv) az Európai Közösség részéről történő jóváhagyásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2008)0895 - C6-0073/2009 - 2008/0262(CNS)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Reinhard Rack (A6-0219/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Reinhard Rack (előadó) az eljárási szabályzat 131. cikke (4) bekezdésének alapján nyilatkozatot tett.

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA-PROV(2009)0230)


6.15. 2/2009. sz. költségvetés-módosítás (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó, 2/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetéről, III. szakasz - Bizottság [6953/2009 – C6 0077/2009 – 2009/2010(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Jutta Haug (A6-0192/2009)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA-PROV(2009)0231)


6.16. 3/2009. sz. költségvetés-módosítás (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó, 3/2009. számú költségvetés-módosítási tervezetéről, III. szakasz - Bizottság [8153/2009 – C6 0118/2009 – 2009/2017(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Jutta Haug (A6-0194/2009)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA-PROV(2009)0232)


6.17. Aldo Patriciello képviselői mentelmi jogának fenntartása iránti kérelem (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Aldo Patriciello kiváltságainak és mentességeinek fenntartására irányuló kérelemről [2008/2323(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Aloyzas Sakalas (A6-0196/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA-PROV(2009)0233)


6.18. Renato Brunetta képviselői mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés Renato Brunetta kiváltságainak és mentességeinek fenntartására irányuló kérelemről [2008/2147(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Aloyzas Sakalas (A6-0195/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA-PROV(2009)0234)


6.19. Antonio Di Pietro képviselői mentelmi jogáról és kiváltságairól szóló konzultációra irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés Antonio Di Pietro képviselői mentelmi jogáról és kiváltságairól szóló konzultációra irányuló kérelemről [2008/2146(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Aloyzas Sakalas (A6-0197/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA-PROV(2009)0235)


6.20. Hannes Swoboda mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés Hannes Swoboda mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2009/2014(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Klaus-Heiner Lehne (A6-0190/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA-PROV(2009)0236)

Felszólalások:

Hannes Swoboda jelezte, hogy nem vesz részt a szavazásban.


6.21. Az előcsatlakozási eszköz költségvetési végrehajtásának ellenőrzése (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az előcsatlakozási eszköz költségvetési végrehajtásának ellenőrzéséről [2008/2206(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0181/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA-PROV(2009)0237)


6.22. A bírósági határozatok hatékony végrehajtása az Európai Unióban: az adósók vagyonának átláthatósága (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés, melynek tárgya a bírósági határozatok hatékony végrehajtása az Európai Unióban: az adósók vagyonának átláthatósága [2008/2233(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Neena Gill (A6-0252/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA-PROV(2009)0238)


6.23. 2008. évi jelentés a Petíciós Bizottság tevékenységéről (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a Petíciós Bizottság 2008-as évben folytatott tanácskozásairól [2008/2301(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Mairead McGuinness (A6-0232/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA-PROV(2009)0239)


6.24. A férfiak és a nők közötti egyenlőség integrált megközelítése a bizottságok és küldöttségek munkája keretében (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítéséről a bizottságok és küldöttségek munkája keretében [2008/2245(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Anna Záborská (A6-0198/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA-PROV(2009)0240)


6.25. A villamos energia belső piaca ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra, melynek tárgya a Tanács 2009. január 9-én elfogadott közös álláspontja a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel [14539/2/2008 - C6-0024/2009 - 2007/0195(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Eluned Morgan (A6-0216/2009)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 25. pont)

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Módosított formában jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA-PROV(2009)0241)

Felszólalások:

Eluned Morgan (előadó) a szavazás előtt.


6.26. Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra, melynek tárgya a Tanács közös álláspontja az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [14541/1/2008 - C6-0020/2009 - 2007/0197(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Giles Chichester (A6-0235/2009)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 26. pont)

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Módosított formában jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA-PROV(2009)0242)


6.27. A hálózathoz való hozzáférés feltételei a villamos energia országhatárokon keresztül történő szállításához ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra, melynek tárgya a Tanács közös álláspontja a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti ás tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [14546/2/2008 - C6-0022/2009 - 2007/0198(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 27. pont)

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Módosított formában jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA-PROV(2009)0243)


6.28. A földgáz belső piaca ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra, melynek tárgya a Tanács közös álláspontja a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel [14540/2/2008 - C6-0021/2009 - 2007/0196(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Antonio Mussa (A6-0238/2009)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 28. pont)

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Módosított formában jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA-PROV(2009)0244)


6.29. A földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételei ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra, melynek tárgya a Tanács közös álláspontja a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Atanas Paparizov (A6-0237/2009)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 29. pont)

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Módosított formában jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA-PROV(2009)0245)


6.30. Az európai közigazgatások közötti átjárhatóság (ISA) ***I (szavazás)

Jelentés az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközökről (ISA) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2008)0583 - C6-0337/2008 - 2008/0185(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Dragoş Florin David (A6-0136/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 30. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA-PROV(2009)0246)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA-PROV(2009)0246)


6.31. A peszticidek kijuttatására szolgáló gépek ***I (szavazás)

Jelentés a gépekről szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a peszticidek kijuttatására szolgáló gépek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2008)0535 - C6-0307/2008 - 2008/0172(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Leopold Józef Rutowicz (A6-0137/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 31. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA-PROV(2009)0247)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA-PROV(2009)0247)

Felszólalások:

- Leopold Józef Rutowicz (előadó) a szavazás előtt;

- Charlie McCreevy (a Bizottság tagja) ismerteti a Bizottság álláspontját a módosításokra vonatkozóan.


6.32. A gumiabroncsok címkézése az üzemanyag-hatékonysággal összefüggésben ***I (szavazás)

Jelentés a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2008)0779 - C6-0411/2008 - 2008/0221(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Ivo Belet (A6-0218/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 32. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA-PROV(2009)0248)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA-PROV(2009)0248)


6.33. A 717/2007/EK rendelet (mobiltelefonok) és a 2002/21/EK irányelv (elektronikus hírközlés) módosítása ***I (szavazás)

Jelentés a Közösségen belüli nyilvános mobiltelefon-hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 717/2007/EK rendelet, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2008)0580 - C6-0333/2008 - 2008/0187(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Adina-Ioana Vălean (A6-0138/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 33. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva ((P6_TA-PROV(2009)0249)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA-PROV(2009)0249)

Felszólalások:

Adina-Ioana Vălean (előadó) szóbeli módosítást terjeszt elő az 1. cikk 2b. pontjához, amelyet elfogadnak.


6.34. A jelentésekre és a dokumentációra vonatkozó kötelezettségek vállalatok egyesülése és szétválása esetén ***I (szavazás)

Jelentés a 77/91/EGK, a 78/855/EGK, a 82/891/EGK és a 2005/56/EK tanácsi irányelvnek az egyesülések és szétválások esetében alkalmazandó jelentési és dokumentációs kötelezettségek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Renate Weber (A6-0247/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 34. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA-PROV(2009)0250)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA-PROV(2009)0250)

Felszólalások:

Charlie McCreevy (a Bizottság tagja) a szavazás előtt a módosított javaslatról.


6.35. Az életbiztosítás a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdése és gyakorlása (átdolgozás) ***I (szavazás)

Jelentés az életbiztosításról, a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (átdolgozás) szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló módosított javaslatról [COM(2008)0119 - C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Peter Skinner (A6-0413/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 35. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA-PROV(2009)0251)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA-PROV(2009)0251)

Felszólalások:

Charlie McCreevy (a Bizottság tagja) a szavazás előtt.


6.36. Ideiglenes kereskedelmi megállapodás Türkmenisztánnal (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0150/2009/rev és B6-0160/2009

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 36. pont)

Felszólal: Karel Schwarzenberg (a Tanács soros elnöke) és Charlie McCreevy (a Bizottság tagja).

Felszólal: Harlem Désir, aki kéri a szavazás elhalasztását. (Az elnök azt válaszolja, hogy egyetlen képviselőcsoport sem fordult hozzá ilyen kéréssel), Helmuth Markov, aki szintén a szavazás elhalasztását javasolja és Daniel Caspary (előadó), aki ellenzi Harlem Désir halasztásra irányuló kérelmét.

Felszólal: Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki kéri a szavazás elhalasztását. Elektronikus szavazással (243 mellette, 392 ellene, 27 tartózkodás) a Parlament elutasítja a kérelmet.

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B6-0150/2009/rev

Elfogadva (P6_TA-PROV(2009)0252)

(A B6-0160/2009 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


6.37. Ideiglenes kereskedelmi megállapodás Türkmenisztánnal * (szavazás)

Jelentés az egyrészről az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Türkmenisztán közötti, a kereskedelemre és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekre vonatkozó ideiglenes megállapodás megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról [05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 37. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA-PROV(2009)0253)


6.38. Közösségi nukleáris biztonsági keret * (szavazás)

Jelentés a nukleáris biztonsági közösségi keretrendszer létrehozásáról szóló tanácsi (Euratom) irányelvre irányuló javaslatról [COM(2008)0790 - C6-0026/2009 - 2008/0231(CNS)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Gunnar Hökmark (A6-0236/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 38. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA-PROV(2009)0254)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA-PROV(2009)0254)


6.39. A közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer * (szavazás)

Jelentés a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2008)0721 - C6-0510/2008 - 2008/0216(CNS)] - Halászati Bizottság. Előadó: Raül Romeva i Rueda (A6-0253/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 39. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA-PROV(2009)0255)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA-PROV(2009)0255)


6.40. A halászati erőforrások technikai intézkedések révén történő megóvása * (szavazás)

Jelentés a halászati erőforrások technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2008)0324 - C6-0282/2008 - 2008/0112(CNS)] - Halászati Bizottság. Előadó: Cornelis Visser (A6-0206/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 40. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA-PROV(2009)0256)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA-PROV(2009)0256)


6.41. Közös bevándorláspolitika Európa számára: elvek, fellépések és eszközök (szavazás)

Jelentés, melynek tárgya közös bevándorláspolitika Európa számára: elvek, fellépések és eszközök [2008/2331(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Simon Busuttil (A6-0251/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 41. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (benyújtotta a PPE-DE képviselőcsoport)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA-PROV(2009)0257)


6.42. A TEN-T politika jövőjéről szóló zöld könyv (szavazás)

Jelentés a TEN-T politika jövőjéről szóló zöld könyvről [2008/2218(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Eva Lichtenberger (A6-0224/2009)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 42. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (benyújtotta a PPE-DE képviselőcsoport)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA-PROV(2009)0258)


7. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

A Parlament 2010-es üléseinek naptára: David Sumberg

ELNÖKÖL: Luigi COCILOVO
alelnök

A Parlament 2010-es üléseinek naptára
Christopher Heaton-Harris

Mairead McGuinness-jelentés – A6-0232/2009
Daniel Hannan

Anna Záborská-jelentés – A6-0198/2009
Hannu Takkula

Eluned Morgan: ajánlás második olvasatra – A6-0216/2009
Daniel Hannan és Syed Kamall

Ivo Belet-jelentés – A6-0218/2009
Hannu Takkula

Adina-Ioana Vălean-jelentés – A6-0138/2009
Hannu Takkula, Syed Kamall, Bruno Gollnisch, Daniel Hannan, Inese Vaidere

Peter Skinner-jelentés – A6-0413/2008
Eoin Ryan

Gunnar Hökmark-jelentés – A6-0236/2009
Christopher Heaton-Harris

Raül Romeva i Rueda-jelentés – A6-0253/2009
Jim Allister, Daniel Hannan, Catherine Stihler

Cornelis Visser-jelentés – A6-0206/2009
Syed Kamall, Inese Vaidere

Simon Busuttil-jelentés – A6-0251/2009
Simon Busuttil, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio


8. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.35-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Luigi COCILOVO
alelnök

9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


10. Földrengés az olaszországi Abruzzo régióban (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Földrengés az olaszországi Abruzzo régióban

Siim Kallas (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Gabriele Albertini, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Patrizia Toia, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Roberta Angelilli, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Monica Frassoni, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Roberto Musacchio, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Reinhard Rack és Armando Veneto.

Felszólal: Siim Kallas.

A vitát berekesztik.


11. 2007. évi mentesítés: Tanács (vita)

Jelentés az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről -
II. szakasz, Tanács [C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009)

Felszólal: Søren Bo Søndergaard, aki először észrevételezi a Tanács részvételének hiányát (az elnök megerősíti, hogy a Tanácsot meghívták a vitára), majd elterjeszti jelentését.

Felszólal: José Javier Pomés Ruiz, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Costas Botopoulos, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Kyösti Virrankoski, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jens Holm, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nils Lundgren, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Hans-Peter Martin, független, Herbert Bösch és Paulo Casaca.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Karl von Wogau.

Felszólal: Hans-Peter Martin személyes észrevételt tesz Karl von Wogau felszólalása nyomán, majd ez utóbbi válaszol neki.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Paul Rübig.

ELNÖKÖL: Edward McMILLAN-SCOTT
alelnök

Felszólal: Herbert Bösch (a CONT bizottság elnöke), aki visszatér Karl von Wogau első felszólalására.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ingeborg Gräßle és Pierre Pribetich.

Felszólal: Søren Bo Søndergaard.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.4.23-i jegyzőkönyv 6.14. pont .


12. A távolsági autóbuszos és autóbuszos szolgáltatások piacához való hozzáférés (átdolgozott verzió) ***II - Tiszteletben tartandó feltételek a nemzetközi közúti fuvarozói szakma gyakorlásához ***II - A Közösségen belüli közúti nemzetközi árufuvarozási piacra való bejutás (átdolgozás) ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra, melynek tárgya a Tanács közös álláspontja az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (átdolgozás) [11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Mathieu Grosch (A6-0215/2009)

Ajánlás második olvasatra, melynek tárgya a Tanács közös álláspontja a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0210/2009)

Ajánlás második olvasatra, melynek tárgya a Tanács közös álláspontja a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (átdolgozás) [11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

Mathieu Grosch és Silvia-Adriana Ţicău előterjesztik ajánlásaikat a második olvasatra.

Felszólal: Pavel Svoboda (a Tanács soros elnöke) és Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Georg Jarzembowski, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Brian Simpson, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Jeanine Hennis-Plasschaert, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Roberts Zīle, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Georgios Toussas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Johannes Blokland, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Corien Wortmann-Kool, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Michael Henry Nattrass, Dieter-Lebrecht Koch, Saïd El Khadraoui és Ari Vatanen.

Felszólal: Pavel Svoboda.

ELNÖKÖL: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
alelnök

Felszólal: Antonio Tajani, Dirk Sterckx a vita lefolytatásáról, Mathieu Grosch és Silvia-Adriana Ţicău.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.4.23-i jegyzőkönyv 8.1. pont , 2009.4.23-i jegyzőkönyv 8.2. pont és 2009.4.23-i jegyzőkönyv 8.3. pont .


13. A tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogai ***I - Az autóbusszal közlekedő utasok jogai ***I (vita)

Jelentés a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Michel Teychenné (A6-0209/2009)

Jelentés az autóbusszal közlekedő utasok jogairól, valamint a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

Michel Teychenné és Gabriele Albertini előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Pavel Svoboda (a Tanács soros elnöke) és Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Georgios Papastamkos (a JURI bizottság véleményének előadója), Georg Jarzembowski, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Robert Evans, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Dirk Sterckx, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eva Lichtenberger, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Erik Meijer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Brian Simpson, Francesco Ferrari, Reinhard Rack, Emanuel Jardim Fernandes, Marian-Jean Marinescu és Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Christian Rovsing.

Felszólal: Pavel Svoboda és Antonio Tajani.

ELNÖKÖL: Manuel António dos SANTOS
alelnök

Felszólal: Michel Teychenné és Gabriele Albertini.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.4.23-i jegyzőkönyv 8.6. pont és 2009.4.23-i jegyzőkönyv 8.7. pont .

(Az ülést 18.15-kor a kérdések órájának kezdetéig felfüggesztik, és 18.30-kor folytatják.)


ELNÖKÖL: Manuel António dos SANTOS
alelnök

14. Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

A Parlament számos, a Bizottsághoz intézett kérdést megvizsgál (B6-0227/2009).

28. kérdés: (Sarah Ludford): Elektronikus kereskedelem

Charlie McCreevy (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Sarah Ludford kiegészítő kérdésére.

29. kérdés: (Claude Moraes): Az Alzheimer-kór elleni küzdelem európai stratégiája

Androulla Vassiliou (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Claude Moraes kiegészítő kérdésére.

30. kérdés: (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): A délkelet-európai recesszió veszélye és ennek hatásai az európai gazdaságra

Janez Potočnik (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Rodi Kratsa-Tsagaropoulou kiegészítő kérdésére.

31. kérdés: (Gay Mitchell): Állami támogatás az Unión kívüli európai országoknak

Neelie Kroes (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Gay Mitchell kiegészítő kérdésére.

32. kérdés: (Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk): A lengyel hajógyárakkal szembeni megkülönböztetés, tekintettel a gépjárműágazatnak nyújtott állami támogatásról szóló közelmúltbeli bizottsági megállapodására

Neelie Kroes válaszol a kérdésre, illetve Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk kiegészítő kérdésére.

33. kérdés: (Giovanna Corda): Illatszerek, ruházati cikkek és márkás termékek árusítása az interneten

Neelie Kroes válaszol a kérdésre, illetve Giovanna Corda és Paul Rübig kiegészítő kérdéseire.

34. kérdés: (Georgios Papastamkos): Állami támogatás a kis- és középvállalkozásoknak

Neelie Kroes válaszol a kérdésre, illetve Georgios Papastamkos, Paul Rübig és Marie Panayotopoulos-Cassiotou kiegészítő kérdéseire.

A 35. kérdésre írásban válaszolnak majd.

36. kérdés: (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Tengeri kutatás és a tengerrel kapcsolatos hivatások

Janez Potočnik válaszol a kérdésre, illetve Marie Panayotopoulos-Cassiotou kiegészítő kérdésére.

37. kérdés: (Emmanouil Angelakas): A technológiai kreativitás, innováció és fejlesztés értékelése a tagállamokban

Janez Potočnik válaszol a kérdésre, illetve Emmanouil Angelakas és Justas Vincas Paleckis kiegészítő kérdéseire.

38. kérdés: (Justas Vincas Paleckis): BONUS – A 169. kezdeményezés

Janez Potočnik válaszol a kérdésre, illetve Justas Vincas Paleckis kiegészítő kérdésére.

A 39. és a 40. kérdésre írásban válaszolnak majd.

41. kérdés: (Marian Harkin): Kommunikáció a polgárokkal

Margot Wallström (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésre, illetve Marian Harkin kiegészítő kérdésére.

42. kérdés: (David Martin): A Bizottság szerepe és hozzájárulása, tekintettel a következő európai választásokra

Margot Wallström válaszol a kérdésre, illetve David Martin és Marian Harkin kiegészítő kérdéseire.

A 43–54., az 56–61. és a 63–77. kérdésre írásban válaszolnak majd (lásd a szó szerinti jegyzőkönyv mellékletét).

A Bizottsághoz intézett kérdések órája lezárva.


(A 20.00-kor megszakított ülést 21.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS
alelnök

15. A Parlament tagjai

Ignasi Guardans Cambó írásban közölte, hogy 2009. április 23-i hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Parlament megállapítja az üresedést és erről tájékoztatja az érintett tagállamot.


16. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy érvényesnek tekinti az alábbi képviselők mandátumát:

Liene Liepiņa, 2009. március 19-től

Daniel Bautista, 2009. március 26-tól.


17. A szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi ideje ***I (vita)

Jelentés a szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi idejéről szóló 2006/116/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Brian Crowley (A6-0070/2009)

Brian Crowley előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Charlie McCreevy (a Bizottság tagja).

Felszólal: Erna Hennicot-Schoepges (az ITRE bizottság véleményének előadója), Emmanouil Angelakas (az IMCO bizottság véleményének előadója), Christopher Heaton-Harris (a CULT bizottság véleményének előadója), Jacques Toubon, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Neena Gill, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Sharon Bowles, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Roberta Angelilli, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Eva Lichtenberger, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mary Lou McDonald, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Manuel Medina Ortega, Olle Schmidt, Roberto Musacchio, Athanasios Pafilis és Jens Holm.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Manolis Mavrommatis, Glyn Ford és Christofer Fjellner.

Felszólal: Charlie McCreevy és Brian Crowley.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.4.23-i jegyzőkönyv 8.8. pont .


18. A városi mobilitásra vonatkozó cselekvési terv (vita)

Jelentés a városi mobilitásra vonatkozó cselekvési tervről [2008/2217(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Gilles Savary (A6-0199/2009)

Gilles Savary előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Jean Marie Beaupuy (a REGI bizottság véleményének előadója), Reinhard Rack, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Saïd El Khadraoui, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Michael Cramer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Johannes Blokland, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Renate Sommer és Maria Eleni Koppa.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mieczysław Edmund Janowski.

Felszólal: Antonio Tajani.

ELNÖKÖL: Diana WALLIS
alelnök

Felszólal: Gilles Savary.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.4.23-i jegyzőkönyv 8.33. pont .


19. Az intelligens közlekedési rendszerekre vonatkozó cselekvési terv - Az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keret ***I (vita)

Jelentés az intelligens közlekedési rendszerekre vonatkozó cselekvési tervről [2008/2216(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Anne E. Jensen (A6-0227/2009)

Jelentés az Európai Parlament és a Tanács irányelvére irányuló javaslatról, amelynek tárgya az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keret megállapítása [COM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

Anne E. Jensen előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Giovanni Robusti (a REGI bizottság véleményének előadója), Etelka Barsi-Pataky, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Silvia-Adriana Ţicău, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Sepp Kusstatscher, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dieter-Lebrecht Koch, Gilles Savary és Zita Gurmai.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Den Dover.

Felszólal: Antonio Tajani és Anne E. Jensen.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.4.23-i jegyzőkönyv 8.34. pont és 2009.4.23-i jegyzőkönyv 8.9. pont .


20. A Marco Polo II. program ***I (vita)

Jelentés az Európai Parlament és a Tanács rendeletére irányuló javaslatról, amelynek tárgya az árufuvarozási rendszer környezetvédelmi teljesítményjavításának közösségi pénzügyi támogatására irányuló második „Marco Polo” program („Marco Polo II.”) létrehozásáról szóló 1692/2006/EK rendelet módosítása [COM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009)

Ulrich Stockmann előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Anne E. Jensen (a BUDG bizottság véleményének előadója), Dieter-Lebrecht Koch, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Johannes Blokland, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, és Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Felszólal: Antonio Tajani és Ulrich Stockmann.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.4.23-i jegyzőkönyv 8.10. pont .


21. A versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózat ***I (vita)

Jelentés a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2008)0852 - C6-0509/2008 - 2008/0247(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

Petr Duchoň előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Georg Jarzembowski, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Lily Jacobs, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Michael Cramer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Ulrich Stockmann.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Gabriele Albertini.

Felszólal: Antonio Tajani és Petr Duchoň.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.4.23-i jegyzőkönyv 8.11. pont .


22. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították („Napirend” dokumentum PE 423.627/OJJE).


23. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.50-kor berekesztik.

Klaus Welle

Hans-Gert Pöttering

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Bautista, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podimata, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat