Indiċi 
Minuti
PDF 271kWORD 195k
L-Erbgħa, 22 ta' April 2009 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Dibattitu dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (imħabbra l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu ***I - Rekwiżiti ta' rappurtar u dokumentazzjoni fil-każ tal-amalgamazzjoni u d-diviżjoni ta' kumpaniji ***I - Attivitajiet tal-assigurazzjoni diretta u tar-Rijassigurazzjoni (tfassil mill-ġdid) ***I (dibattitu)
 5.Mekkaniżmu ta' appoġġ finanzjarju fuq perjodu ta' żmien medju tal-bilanċi tal-pagamenti tal-Istati Membri * - Mekkaniżmu ta' appoġġ finanzjarju fuq perjodu ta' żmien medju tal-bilanċi tal-pagamenti tal-Istati Membri (dibattitu)
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.Kalendarju tas-sessjonijiet tal-Parlament Ewropew - 2010 (votazzjoni)
  
6.2.Ftehima bejn il-KE u l-Pakistan dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.3.L-adeżjoni tal-Komunità Ewropea għar-Regolament Nru 61 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.4.Kundizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali li jirregolaw il-moviment u l-importazzjoni minn pajjiżi terzi ta’ ekwidi (verżjoni kkodifikata) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.5.Arranġamenti kummerċjali applikabbli għal ċerti oġġetti li jirriżultaw mill-ipproċessar tal-prodotti agrikoli (Verżjoni kkodifikata) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.6.Koordinament tas-sistemi ta' sigurtà soċjali ***II (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.7.Koordinament tas-sistemi ta' sigurtà soċjali: modalitajiet ta' applikazzjoni ***II (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.8.Programm Ewropew ta' riċerka u ta' żvilupp dwar il-metroloġija ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.9.L-obbligi tal-operaturi li jqiegħdu fis-suq tal-Komunità l-injam u prodotti tal-injam ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.10.Ħażniet minimi ta' żejt mhux raffinat u/jew ta' prodotti petroliferi * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.11.Netwerk Informattiv ta' Twissija dwar l-Infrastrutturi Kritiċi (CIWIN) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.12.Network Ewropew għall-Protezzjoni ta' Figuri Pubbliċi * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.13.Programmi nazzjonali ta' ristrutturazzjoni tas-settur tal-qoton
  
6.14.Protokoll dwar l-Implimentazzjoni tal-Konvenzjoni Alpina fil-qasam tat-Trasport (Protokoll dwar it-Trasport) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.15.Baġit emendatarju Nru 2/2009 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.16.Baġit emendatorju Nru 3/2009 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.17.Talba ta' difiża tal-immunità ta' Aldo Patriciello (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.18.Talba għad-difiża ta' l-immunità tal-Onorevoli Renato Brunetta (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.19.Talba għal konsultazzjoni dwar l-immunità u l-privileġġi tas-Sur Antonio Di Pietro (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.20.Talba ta' revoka tal-immunità tas-Sur Hannes Swoboda (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.21.Kontroll tal-Implimentazzjoni Baġitarja tal-Istrument ta' Preadeżjoni (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.22.Infurzar effettiv tas-sentenzi fl-UE: It-trasparenza ta' l-assi tad-debituri (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.23.Rapport annwali dwar il-Ħidma tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2008 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.24.Appoġġ integrat għat-trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fil-qafas tal-ħidma tal-kumitati u d-delegazzjonijiet (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.25.Suq intern fil-qasam ta' l-elettriku ***II (votazzjoni)
  
6.26.Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi ta' l-Enerġija ***II (votazzjoni)
  
6.27.Aċċess għan-networks għall-bdil bejn il-fruntieri fl-elettriku ***II (votazzjoni)
  
6.28.Suq intern fil-gass naturali ***II (votazzjoni)
  
6.29.Aċċess għan-netwerks ta' trażmissjoni tal-gass naturali ***II (votazzjoni)
  
6.30.Soluzzjonijiet ta' interoperabilità għall-Amministrazzjonijiet Pubbliċi Ewropej (ISA) ***I (votazzjoni)
  
6.31.Magni għall-applikazzjoni ta' pestiċidi ***I (votazzjoni)
  
6.32.Tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza tal-fjuwil ***I (votazzjoni)
  
6.33.Emenda tar-Regolament (KE) Nru 717/2007 (telefonija mobbli) u tad-Direttiva 2002/21/KE (komunikazzjonijiet elettroniċi) ***I (votazzjoni)
  
6.34.Rekwiżiti ta' rappurtar u dokumentazzjoni fil-każ tal-amalgamazzjoni u d-diviżjoni ta' kumpaniji ***I (votazzjoni)
  
6.35.Attivitajiet tal-assigurazzjoni diretta u tar-Rijassigurazzjoni (tfassil mill-ġdid) ***I (votazzjoni)
  
6.36.Ftehim kummerċjali interim mat-Turkmenistan (votazzjoni)
  
6.37.Ftehim kummerċjali interim mat-Turkmenistan * (votazzjoni)
  
6.38.Qafas Komunitarju għas-sikurezza nukleari * (votazzjoni)
  
6.39.Sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd * (votazzjoni)
  
6.40.Il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd permezz ta’ miżuri tekniċi * (votazzjoni)
  
6.41.Politika Komuni dwar l-Immigrazzjoni għall-Ewropa: Prinċipji, azzjonijiet u strumenti (votazzjoni)
  
6.42.Green Paper dwar il-futur tal-politika dwar it-TEN-T (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 10.Terremot fir-reġjun tal-Abbruzzo fl-Italja (dibattitu)
 11.Kwittanza 2007: il-Kunsill (dibattitu)
 12.Aċċess għas-suq għas-servizzi tat-trasport bil-kowċ u b'tal-linja (tfassil mill-ġdid) ***II - Kundizzjonijiet li għandhom jiġu rrispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni tat-trasportatur bit-triq ***II - Aċċess għas-suq tal-ġarr internazzjonali ta' prodotti fit-toroq (tfassil mill-ġdid) ***II (dibattitu)
 13.Drittijiet tal-passiġġieri li jivvjaġġaw bil-baħar jew permezz tat-tbaħħir intern ***I - Id-drittijiet tal-passiġġieri fit-trasport bix-xarabank u bil-kowċ ***I (dibattitu)
 14.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)
 15.Kompożizzjoni tal-Parlament
 16.Verifika tal-kredenzjali
 17.It-terminu ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur u ta' ċerti drittijiet relatati ***I (dibattitu)
 18.Il-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Mobilità Urbana (dibattitu)
 19.Il-Pjan ta' Azzjoni għal Sistemi Intelliġenti ta' Trasport - Sistemi Intelliġenti tat-Trasport fil-qasam tat-trasport bit-triq u interkonnessjonijiet ma' modi oħra ta' trasport ***I (dibattitu)
 20.Programm Marco Polo II ***I (dibattitu)
 21.Netwerk ferrovjarju Ewropew għat-trasport tal-merkanzija kompetittiv ***I (dibattitu)
 22.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 23.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


PRESIDENT: Martine ROURE
Viċi President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Dokumenti mressqa

Ir-rapport li ġej tressaq minn kumitat Parlamentari:

- * Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 332/2002 li jistabbilixxi faċilità li tipprovdi għajnuna finanzjarja għal żmien medju għall-bilanċi ta' pagament tal-Istati Membri (COM(2009)0169 - C6-0134/2009 - 2009/0053(CNS)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Pervenche Berès (A6-0268/2009)


3. Dibattitu dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (imħabbra l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I. Drittijiet tan-nisa fl-Afghanistan

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan u Konrad Szymański f'isem il-Grupp UEN, dwar id-drittijiet tan-nisa fl-Afganistan (B6-0197/2009);

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes u Emilio Menéndez del Valle f'isem il-Grupp PSE, dwar il-qagħda personali tan-nisa fl-Afganistan (B6-0198/2009);

- Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Nickolay Mladenov u Bernd Posselt f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar id-drittijiet tan-nisa fl-Afganistan (B6-0199/2009)

- Raül Romeva i Rueda u Angelika Beer f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar ix-xarija, il-liġi tal-familja l-ġdida fl-Afganistan (B6-0200/2009);

- André Brie, Vittorio Agnoletto u Luisa Morgantini f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar id-drittijiet tan-nisa fl-Afganistan (B6-0241/2009);

- Marios Matsakis, Marco Cappato u Toomas Savi f'isem il-Grupp ALDE, dwar id-drittijiet tan-nisa fl-Afganistan (B6-0252/2009).

II. Appoġġ għat-tribunal speċjali għas-Sierra Leone

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes u Thijs Berman f'isem il-Grupp PSE, dwar l-eżekuzzjoni tal-pieni mogħtija mill-qrati u t-tribunali internazzjonali, b'mod partikulari dwar it-Tribunal speċjali għal Sierra Leone (B6-0242/2009);

- Nirj Deva, Maria Martens, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Tunne Kelam, Struan Stevenson u Bernd Posselt f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar l-appoġġ għat-Tribunal speċjali għal Sierra Leone (B6-0243/2009);

- Mikel Irujo Amezaga u Marie Anne Isler Béguin f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar it-Tribunal speċjali għal Sierra Leone (B6-0244/2009);

- Vittorio Agnoletto f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar it-Tribunal speċjali għal Sierra Leone (B6-0245/2009);

- Marco Cappato u Marios Matsakis f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-appoġġ għat-Tribunal speċjali għal Sierra Leone (B6-0253/2009);

- Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Adam Bielan u Hanna Foltyn-Kubicka f'isem il-Grupp UEN, dwar it-Tribunal speċjali għal Sierra Leone (B6-0255/2009).

III. Sitwazzjoni umanitarja tar-residenti tal-kamp ta' Ashraf

- Pasqualina Napoletano u Ana Maria Gomes f'isem il-Grupp PSE, dwar is-sitwazzjoni umanitarja tar-residenti tal-kamp ta' Ashraf (B6-0247/2009);

- Alejo Vidal-Quadras, Tunne Kelam, Charles Tannock, Michael Gahler, Struan Stevenson u Bernd Posselt f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar is-sitwazzjoni umanitarja tar-residenti tal-kamp ta' Ashraf (B6-0248/2009);

- Angelika Beer u Cem Özdemir f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni umanitarja tar-residenti tal-kamp ta' Ashraf (B6-0249/2009)

- André Brie u Erik Meijer f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni tar-residenti tal-kamp ta' Ashraf (B6-0250/2009);

- Mogens Camre, Cristiana Muscardini, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Hanna Foltyn-Kubicka u Adam Bielan f'isem il-Grupp UEN, dwar il-kamp ta' Ashraf – Iraq (B6-0251/2009);

- Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi u Thierry Cornillet f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni tar-residenti tal-kamp ta' Ashraf (B6-0254/2009);

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 142 tar-Regoli tal-Proċedura.


4. Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu ***I - Rekwiżiti ta' rappurtar u dokumentazzjoni fil-każ tal-amalgamazzjoni u d-diviżjoni ta' kumpaniji ***I - Attivitajiet tal-assigurazzjoni diretta u tar-Rijassigurazzjoni (tfassil mill-ġdid) ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu [COM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 77/91/KEE, 78/855/KEE u 82/891/KEE u d-Direttiva 2005/56/KE fir-rigward ta' rekwiżiti ta' rappurtar u dokumentazzjoni fil-każ tal-amalgamazzjoni u d-diviżjoni ta' kumpaniji [COM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Renate Weber (A6-0247/2009)

Rapport dwar il-proposta emendata għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tikkonċerna l-assigurazzjoni tal-ħajja dwar il-bidu u l-insegwiment tan-negozju ta' l-Assigurazzjoni u r-Rijassigurazzjoni (tfassil mill-ġdid) [COM(2008)0119 - C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Peter Skinner (A6-0413/2008)

Jean-Paul Gauzès, Renate Weber u Peter Skinner ippreżentaw ir-rapporti.

Tkellem Charlie McCreevy (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Gay Mitchell (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Sharon Bowles (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Karsten Friedrich Hoppenstedt f'isem il-Grupp PPE-DE, Gianni Pittella f'isem il-Grupp PSE, Wolf Klinz f'isem il-Grupp ALDE, Cristiana Muscardini f'isem il-Grupp UEN, Alain Lipietz f'isem il-Grupp Verts/ALE, Sahra Wagenknecht f'isem il-Grupp GUE/NGL, Godfrey Bloom f'isem il-Grupp IND/DEM, Bruno Gollnisch Membru mhux affiljat, John Purvis, Pervenche Berès, Marielle De Sarnez, Ewa Tomaszewska u Mary Lou McDonald.

PRESIDENT: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Viċi President

Tkellmu: Nils Lundgren, Othmar Karas, Robert Goebbels, Andrea Losco, Adamos Adamou, Johannes Blokland, Werner Langen, Ieke van den Burg, Olle Schmidt, Bernard Wojciechowski, Margaritis Schinas, Manuel Medina Ortega, Margarita Starkevičiūtė, Sirpa Pietikäinen, Antolín Sánchez Presedo, Daniel Dăianu u Klaus-Heiner Lehne.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Jean-Pierre Audy, Kurt Joachim Lauk u Pervenche Berès.

Tkellmu: Charlie McCreevy, Jean-Paul Gauzès, Renate Weber u Peter Skinner.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: A6-0191/2009: punt 8.5 tal- Minuti ta' 23.4.2009, A6-0247/2009 u A6-0413/2009: punt 6.34 tal- Minuti ta' 22.4.2009 u punt 6.35 tal- Minuti ta' 22.4.2009


5. Mekkaniżmu ta' appoġġ finanzjarju fuq perjodu ta' żmien medju tal-bilanċi tal-pagamenti tal-Istati Membri * - Mekkaniżmu ta' appoġġ finanzjarju fuq perjodu ta' żmien medju tal-bilanċi tal-pagamenti tal-Istati Membri (dibattitu)

Rapport dwar il-Proposta ta' Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 332/2002 li tistabbilixxi mekkaniżmu ta' appoġġ finanzjarju fuq perjodu ta' żmien medju tal-bilanċi tal-pagamenti tal-Istati Membri [COM(2009)0169 - C6-0134/2009 - 2009/0053(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Pervenche Berès (A6-0268/2009)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Mekkaniżmu ta' appoġġ finanzjarju fuq perjodu ta' żmien medju tal-bilanċi tal-pagamenti tal-Istati Membri

Pervenche Berès ippreżentat ir-rapport tagħha.

Charlie McCreevy (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Il-President ħabbar li l-Kunsill għarraf li ma jixtieqx jagħmel dikjarazzjoni dwar dan is-suġġett.

Tkellmu: Zsolt László Becsey f'isem il-Grupp PPE-DE, Elisa Ferreira f'isem il-Grupp PSE, u Guntars Krasts f'isem il-Grupp UEN.

PRESIDENT: Mario MAURO
Viċi President

Tkellmu: Alain Lipietz f'isem il-Grupp Verts/ALE, Werner Langen, Dariusz Rosati u Edit Herczog.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Theodor Dumitru Stolojan, Andrzej Wielowieyski u Margarita Starkevičiūtė.

Tkellmu: Charlie McCreevy u Pervenche Berès.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Pervenche Berès, f'isem il-Kumitat ECON, dwar l-istabbiliment ta' faċilità li tipprovdi għajnuna finanzjarja għal żmien medju għall-bilanċi ta' pagament tal-Istati Membri (B6-0256/2009).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.16 tal- Minuti ta' 24.4.2009 u punt 7.19 tal- Minuti ta' 24.4.2009 .

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.20
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00)


PRESIDENT: Hans-Gert PÖTTERING
President

6. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


6.1. Kalendarju tas-sessjonijiet tal-Parlament Ewropew - 2010 (votazzjoni)

Kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament Ewropew – 2010: ara l-proposta tal-Konferenza tal-Presidenti (punt 10 tal- Minuti ta' 1.4.2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

Adottata

Il-kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament Ewropew għall-2010 qed jiġi għalhekk stabbilit kif ġej:

mit-18 sal-21 ta' Jannar

mit-8 sal-11 ta' Frar

l-24 u l-25 ta' Frar

mit-8 sal-11 ta' Marzu

l-24 u l-25 ta' Marzu

mid-19 sat-22 ta' April

il-5 u s-6 ta' Mejju

mis-17 sal-20 ta' Mejju

mill-14 sas-17 ta' Ġunju

mill-5 sat-8 ta' Lulju

mis-6 sad-9 ta' Settembru

mill-20 sat-23 ta' Settembru

is-6 u s-7 ta' Ottubru

mit-18 sal-21 ta' Ottubru

l-10 u l-11 ta' Novembru

mit-22 sal-25 ta' Novembru

mit-13 sas-16 ta' Diċembru.


6.2. Ftehima bejn il-KE u l-Pakistan dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Iżlamika tal-Pakistan dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru [COM(2008)0081 - C6-0080/2009 - 2008/0036(CNS)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0188/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA-PROV(2009)0218)


6.3. L-adeżjoni tal-Komunità Ewropea għar-Regolament Nru 61 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Komunità Ewropea fil-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Regolament tal-Ewropa Nru 61 dwar dispożizzjonijiet li jikkonċernaw l-approvazzjoni ta' vetturi kummerċjali fir-rigward ta' oġġetti ħerġin 'il barra 'l quddiem mill-pannell ta' wara tal-kabina [COM(2008)0675 - 7240/2009 - C6-0119/2009 - 2008/0205(AVC)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Helmuth Markov (A6-0243/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA-PROV(2009)0219)

B'hekk il-Parlament ta l-kunsens tiegħu.


6.4. Kundizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali li jirregolaw il-moviment u l-importazzjoni minn pajjiżi terzi ta’ ekwidi (verżjoni kkodifikata) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta ta' direttiva tal-Kunsill dwar kundizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali li jirregolaw il-moviment u l-importazzjoni minn pajjiżi terzi ta’ ekwidi (verżjoni kkodifikata) [COM(2008)0715 - C6-0479/2008 - 2008/0219(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0248/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA-PROV(2009)0220)


6.5. Arranġamenti kummerċjali applikabbli għal ċerti oġġetti li jirriżultaw mill-ipproċessar tal-prodotti agrikoli (Verżjoni kkodifikata) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-arranġamenti kummerċjali applikabbli għal ċerti oġġetti li jirriżultaw mill-ipproċessar tal-prodotti agrikoli (Verżjoni kkodifikata) [COM(2008)0796 - C6-0018/2009 - 2008/0226(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0249/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA-PROV(2009)0221)


6.6. Koordinament tas-sistemi ta' sigurtà soċjali ***II (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jimmodifika r-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinament tas-sistemi ta' sigurtà soċjali, u li jiddetermina l-kontenut tal-annessi tiegħu [14518/1/2008 - C6-0003/2009 - 2006/0008(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Jan Cremers (A6-0207/2009)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL u EMENDI

Jan Cremers (rapporteur) għamel dikjarazzjoni skont l-Artikolu 131(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Dikjarata approvata (P6_TA-PROV(2009)0222)


6.7. Koordinament tas-sistemi ta' sigurtà soċjali: modalitajiet ta' applikazzjoni ***II (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-modalitajiet ta' applikazzjoni tar-regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinament tas-sistemi ta' sigurtà soċjali [14516/4/2008 - C6-0006/2009 - 2006/0006(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Jean Lambert (A6-0204/2009)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL u EMENDI

Jean Lambert (rapporteur) għamel dikjarazzjoni skont l-Artikolu 131(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Dikjarata approvata (P6_TA-PROV(2009)0223)


6.8. Programm Ewropew ta' riċerka u ta' żvilupp dwar il-metroloġija ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-parteċipazzjoni mill-Komunità fi programm Ewropew ta' riċerka u żvilupp dwar il-metroloġija mwettaq minn diversi Stati Membri [COM(2008)0814 - C6-0468/2008 - 2008/0230(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Erika Mann (A6-0221/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDA u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Erika Mann (rapporteur) għamletdikjarazzjoni skont l-Artikolu 131(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA-PROV(2009)0224)


6.9. L-obbligi tal-operaturi li jqiegħdu fis-suq tal-Komunità l-injam u prodotti tal-injam ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-obbligi tal-operaturi li jqiegħdu fis-suq tal-Komunità l-injam u prodotti tal-injam. [COM(2008)0644 - C6-0373/2008 - 2008/0198(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Caroline Lucas (A6-0115/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA-PROV(2009)0225)


6.10. Ħażniet minimi ta' żejt mhux raffinat u/jew ta' prodotti petroliferi * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li tobbliga lill-Istati Membri biex iżommu livell minimu ta' ħażniet taż-żejt mhux raffinat u/jew ta' prodotti taż-żejt [COM(2008)0775 - C6-0511/2008 - 2008/0220(CNS)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Miloslav Ransdorf (A6-0214/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA-PROV(2009)0226)


6.11. Netwerk Informattiv ta' Twissija dwar l-Infrastrutturi Kritiċi (CIWIN) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar netwerk ta' Informazzjoni ta' Twissija dwar l-Infrastruttura Kritika (CIWIN) [COM(2008)0676 - C6-0399/2008 - 2008/0200(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Luca Romagnoli (A6-0228/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA-PROV(2009)0227)


6.12. Network Ewropew għall-Protezzjoni ta' Figuri Pubbliċi * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-inizjattiva tar-Renju tal-Olanda dwar l-adozzjoni ta’ deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 2002/956/JHA li tistabbilixxi Network Ewropew għall-Protezzjoni ta' Figuri Pubbliċi [16437/2008 - C6-0029/2009 - 2009/0801(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Gérard Deprez (A6-0193/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA-PROV(2009)0228)


6.13. Programmi nazzjonali ta' ristrutturazzjoni tas-settur tal-qoton

Rapport dwar il-proposta tar-Regolament tal-Kunsill li timmodifika r-Regolament (KE) Nru 637/2008 dwar il-programmi nazzjonali tar-ristrutturazzjoni tas-settur tal-qoton [COM(2009)0037 - C6-0063/2009 - 2009/0008(CNS)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: María Isabel Salinas García (A6-0200/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA-PROV(2009)0229)

Interventi

Charlie McCreevy (Membru tal-Kummissjoni) qabel il-votazzjoni.


6.14. Protokoll dwar l-Implimentazzjoni tal-Konvenzjoni Alpina fil-qasam tat-Trasport (Protokoll dwar it-Trasport) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f’isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll dwar l-Iplimentazzjoni tal-Konvenzjoni Alpina fil-qasam tat-Trasport (Protokoll dwar it-Trasport) [COM(2008)0895 - C6-0073/2009 - 2008/0262(CNS)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Reinhard Rack (A6-0219/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 14)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Reinhard Rack (rapporteur) għamel dikjarazzjoni skont l-Artikolu 131(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA-PROV(2009)0230)


6.15. Baġit emendatarju Nru 2/2009 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz tal-baġit emendatarju Nru 2/2009 tal-Unjoni Ewropea għall-eżerċizzju tal-2009 Taqsima III - il-Kummissjoni [6953/2009 – C6 0077/2009 – 2009/2010(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Jutta Haug (A6-0192/2009)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA-PROV(2009)0231)


6.16. Baġit emendatorju Nru 3/2009 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz tal-baġit emendatorju Nru 3/2009 tal-Unjoni Ewropea għall-eżerċizzju 2009 Taqsima III - il-Kummissjoni [8153/2009 – C6 0118/2009 – 2009/2017(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Jutta Haug (A6-0194/2009)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA-PROV(2009)0232)


6.17. Talba ta' difiża tal-immunità ta' Aldo Patriciello (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba ta' difiża tal-immunità u tal-privileġġi ta' Aldo Patriciello [2008/2323(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Aloyzas Sakalas (A6-0196/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 17)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA-PROV(2009)0233)


6.18. Talba għad-difiża ta' l-immunità tal-Onorevoli Renato Brunetta (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għad-difiża ta' l-immunità u tal-privileġġi tal-Onorevoli Renato Brunetta [2008/2147(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Aloyzas Sakalas (A6-0195/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 18)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA-PROV(2009)0234)


6.19. Talba għal konsultazzjoni dwar l-immunità u l-privileġġi tas-Sur Antonio Di Pietro (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għal konsultazzjoni dwar l-immunità u l-privileġġi tas-Sur Antonio Di Pietro [2008/2146(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Aloyzas Sakalas (A6-0197/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 19)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA-PROV(2009)0235)


6.20. Talba ta' revoka tal-immunità tas-Sur Hannes Swoboda (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba ta' revoka tal-immunità tas-Sur Hannes Swoboda [2009/2014(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0190/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 20)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA-PROV(2009)0236)

Interventi

Hannes Swoboda rrimarka li ma ħax sehem f'din il-votazzjoni.


6.21. Kontroll tal-Implimentazzjoni Baġitarja tal-Istrument ta' Preadeżjoni (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-kontroll tal-Implimentazzjoni Baġitarja tal-Istrument ta' Preadeżjoni (IAP) fl-2007 [2008/2206(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0181/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 21)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA-PROV(2009)0237)


6.22. Infurzar effettiv tas-sentenzi fl-UE: It-trasparenza ta' l-assi tad-debituri (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-infurzar effettiv tas-sentenzi fl-UE: it-trasparenza ta' l-assi tad-debituri [2008/2233(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Neena Gill (A6-0252/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 22)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA-PROV(2009)0238)


6.23. Rapport annwali dwar il-Ħidma tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2008 (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet waqt is-sena 2008 [2008/2301(INI)] - Kumitat għall-Petizzjonijiet. Rapporteur: Mairead McGuinness (A6-0232/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 23)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA-PROV(2009)0239)


6.24. Appoġġ integrat għat-trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fil-qafas tal-ħidma tal-kumitati u d-delegazzjonijiet (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-appoġġ integrat għat-trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fil-qafas tal-ħidma tal-kumitati u d-delegazzjonijiet [2008/2245(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Anna Záborská (A6-0198/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 24)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA-PROV(2009)0240)


6.25. Suq intern fil-qasam ta' l-elettriku ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli komuni għas-suq intern fl-elettriku u li tirrevoka id-Direttiva 2003/54/KE [14539/2/2008 - C6-0024/2009 - 2007/0195(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Eluned Morgan (A6-0216/2009)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 25)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata kif emendata (P6_TA-PROV(2009)0241)

Interventi

Eluned Morgan (rapporteur) qabel il-votazzjoni.


6.26. Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi ta' l-Enerġija ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija [14541/1/2008 - C6-0020/2009 - 2007/0197(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Giles Chichester (A6-0235/2009)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 26)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata kif emendata (P6_TA-PROV(2009)0242)


6.27. Aċċess għan-networks għall-bdil bejn il-fruntieri fl-elettriku ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet għall-aċċess għan-network għall-iskambji transkonfinali tal-elettriku u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1228/2003 [14546/2/2008 - C6-0022/2009 - 2007/0198(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 27)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata kif emendata (P6_TA-PROV(2009)0243)


6.28. Suq intern fil-gass naturali ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għas-suq intern fil-gass naturali u li tirrevoka id-Direttiva 2003/55/KE [14540/2/2008 - C6-0021/2009 - 2007/0196(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Antonio Mussa (A6-0238/2009)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 28)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata kif emendata (P6_TA-PROV(2009)0244)


6.29. Aċċess għan-netwerks ta' trażmissjoni tal-gass naturali ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet għal aċċess għan-netwerks ta' trażmissjoni ta' gass naturali u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1775/2005 [14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Atanas Paparizov (A6-0237/2009)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 29)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata kif emendata (P6_TA-PROV(2009)0245)


6.30. Soluzzjonijiet ta' interoperabilità għall-Amministrazzjonijiet Pubbliċi Ewropej (ISA) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill dwar soluzzjonijiet ta’ interoperabbiltà fl-amministrazzjonijiet pubbliċi Ewropej (ISA) [COM(2008)0583 - C6-0337/2008 - 2008/0185(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Dragoş Florin David (A6-0136/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 30)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA-PROV(2009)0246)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA-PROV(2009)0246)


6.31. Magni għall-applikazzjoni ta' pestiċidi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar makkinarju għall-applikazzoni tal-pestiċidi, li temenda d-Direttiva 2006/42/KE tas-17 ta' Mejju 2006 dwar il-makkinarju [COM(2008)0535 - C6-0307/2008 - 2008/0172(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Leopold Józef Rutowicz (A6-0137/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 31)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA-PROV(2009)0247)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA-PROV(2009)0247)

Interventi

- Leopold Józef Rutowicz (rapporteur) qabel il-votazzjoni;

- Charlie McCreevy (Membru tal-Kummissjoni) biex jgħarraf il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar l-emendi.


6.32. Tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza tal-fjuwil ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza tal-użu tal-fjuwil u parametri essenzjali oħra [COM(2008)0779 - C6-0411/2008 - 2008/0221(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Ivo Belet (A6-0218/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 32)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA-PROV(2009)0248)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA-PROV(2009)0248)


6.33. Emenda tar-Regolament (KE) Nru 717/2007 (telefonija mobbli) u tad-Direttiva 2002/21/KE (komunikazzjonijiet elettroniċi) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 717/2007 dwar roaming fuq netwerks pubbliċi tat-telefonija mobbli fi ħdan il-Komunità u d-Direttiva 2002/21/KE dwar qafas regolatorju komuni għan-netwerks ta' komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi [COM(2008)0580 - C6-0333/2008 - 2008/0187(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A6-0138/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 33)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi ((P6_TA-PROV(2009)0249)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA-PROV(2009)0249)

Interventi

Adina-Ioana Vălean (rapporteur) ippreżentat emenda orali għall-Artikolu 1(2b) li ġiet adottata.


6.34. Rekwiżiti ta' rappurtar u dokumentazzjoni fil-każ tal-amalgamazzjoni u d-diviżjoni ta' kumpaniji ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 77/91/KEE, 78/855/KEE u 82/891/KEE u d-Direttiva 2005/56/KE fir-rigward ta' rekwiżiti ta' rappurtar u dokumentazzjoni fil-każ tal-amalgamazzjoni u d-diviżjoni ta' kumpaniji [COM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Renate Weber (A6-0247/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 34)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA-PROV(2009)0250)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA-PROV(2009)0250)

Interventi

Charlie McCreevy (Membru tal-Kummissjoni) qabel il-votazzjoni dwar il-proposta emendata.


6.35. Attivitajiet tal-assigurazzjoni diretta u tar-Rijassigurazzjoni (tfassil mill-ġdid) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta emendata għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tikkonċerna l-assigurazzjoni tal-ħajja dwar il-bidu u l-insegwiment tan-negozju ta' l-Assigurazzjoni u r-Rijassigurazzjoni (tfassil mill-ġdid) [COM(2008)0119 - C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Peter Skinner (A6-0413/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 35)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA-PROV(2009)0251)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA-PROV(2009)0251)

Interventi

Charlie McCreevy (Membru tal-Kummissjoni) qabel il-votazzjoni.


6.36. Ftehim kummerċjali interim mat-Turkmenistan (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0150/2009/rev u B6-0160/2009

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 36)

Tkellmu: Karel Schwarzenberg (President fil-kariga tal-Kunsill) u Charlie McCreevy (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu Harlem Désir, li talab li l-votazzjoni tiġi posposta (Il-President wieġbu li ma ġiex interpellat dwar din it-talba min-naħa ta' grupp politiku), Helmuth Markov, li rrakkomanda hu wkoll li l-votazzjoni tiġi posposta u Daniel Caspary (rapporteur) li wera l-oppożizzjoni tiegħu għat-talba għall-postponiment ta' Harlem Désir.

Tkellem Daniel Cohn-Bendit f'isem il-Grupp Verts/ALE, li talab li l-votazzjoni tiġi posposta. Permezz ta' VE (243 favur, 392 kontra, 27 astensjoni), il-Parlament ċaħad din it-talba.t.

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B6-0150/2009/rev

Adottata (P6_TA-PROV(2009)0252)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0160/2009 skadiet.)


6.37. Ftehim kummerċjali interim mat-Turkmenistan * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Interim dwar il-kummerċ u kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-kummerċ bejn il-Komunità Ewropea u l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika, fuq naħa, u it-Turkmenistan, fuq in-naħa l-oħra [05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 37)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA-PROV(2009)0253)


6.38. Qafas Komunitarju għas-sikurezza nukleari * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill (Euratom) li twaqqaf qafas Komunitarju dwar is-sikurezza nukleari [COM(2008)0790 - C6-0026/2009 - 2008/0231(CNS)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Gunnar Hökmark (A6-0236/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 38)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA-PROV(2009)0254)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA-PROV(2009)0254)


6.39. Sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd [COM(2008)0721 - C6-0510/2008 - 2008/0216(CNS)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Raül Romeva i Rueda (A6-0253/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 39)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA-PROV(2009)0255)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA-PROV(2009)0255)


6.40. Il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd permezz ta’ miżuri tekniċi * (votazzjoni)

Rapport Proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd permezz ta’ miżuri tekniċi [COM(2008)0324 - C6-0282/2008 - 2008/0112(CNS)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Cornelis Visser (A6-0206/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 40)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA-PROV(2009)0256)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA-PROV(2009)0256)


6.41. Politika Komuni dwar l-Immigrazzjoni għall-Ewropa: Prinċipji, azzjonijiet u strumenti (votazzjoni)

Rapport dwar politika komuni dwar l-Immigrazzjoni għall-Ewropa: Prinċipji, azzjonijiet u strumenti [2008/2331(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Simon Busuttil (A6-0251/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 41)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Grupp PPE-DE)

Miċħuda

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONIAdottata (P6_TA-PROV(2009)0257)


6.42. Green Paper dwar il-futur tal-politika dwar it-TEN-T (votazzjoni)

Rapport dwar il-Green Paper dwar il-futur tal-politika dwar it-TEN-T [2008/2218(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Eva Lichtenberger (A6-0224/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 42)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Grupp PPE-DE)

Miċħuda

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA-PROV(2009)0258)


7. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, skont l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Kalendarju tas-sessjonijiet tal-Parlament Ewropew - 2010: David Sumberg

PRESIDENT: Luigi COCILOVO
Viċi President

Kalendarju tas-sessjonijiet tal-Parlament Ewropew - 2010: Christopher Heaton-Harris

Rapport Mairead McGuinness - A6-0232/2009: Daniel Hannan

Rapport Anna Záborská - A6-0198/2009: Hannu Takkula

Rakkomandazzjoni għat-Tieni Qari Eluned Morgan - A6-0216/2009: Daniel Hannan u Syed Kamall

Rapport Ivo Belet - A6-0218/2009: Hannu Takkula

Rapport Adina-Ioana Vălean - A6-0138/2009: Hannu Takkula, Syed Kamall, Bruno Gollnisch, Daniel Hannan, Inese Vaidere

Rapport Peter Skinner - A6-0413/2008: Eoin Ryan

Rapport Gunnar Hökmark - A6-0236/2009: Christopher Heaton-Harris

Rapport Raül Romeva i Rueda - A6-0253/2009: Jim Allister, Daniel Hannan, Catherine Stihler

Rapport Cornelis Visser - A6-0206/2009: Syed Kamall, Inese Vaidere

Rapport Simon Busuttil - A6-0251/2009: Simon Busuttil, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio


8. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimgħatejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.35
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00 )

PRESIDENT: Luigi COCILOVO
Viċi President

9. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


10. Terremot fir-reġjun tal-Abbruzzo fl-Italja (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Terremot fir-reġjun tal-Abbruzzo fl-Italja

Siim Kallas (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Gabriele Albertini f'isem il-Grupp PPE-DE, Gianni Pittella f'isem il-Grupp PSE, Patrizia Toia f'isem il-Grupp ALDE, Roberta Angelilli f'isem il-Grupp UEN, Monica Frassoni f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Roberto Musacchio f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Reinhard Rack u Armando Veneto.

Tkellem Siim Kallas.

Id-dibattitu ngħalaq.


11. Kwittanza 2007: il-Kunsill (dibattitu)

Rapport dwar il-kwittanza dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit ġenerali tal-UE għall-eżerċizzju tal-2007 Taqsima II, Il-Kunsill [C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009)

Tkellem Søren Bo Søndergaard, l-ewwel biex isaqsi dwar l-assenza tal-Kunsill (Il-President ikkonfermalu li l-Kunsill kien mistieden għal dan id-dibattitu) u mbagħad biex jippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellmu: José Javier Pomés Ruiz f'isem il-Grupp PPE-DE, Costas Botopoulos f'isem il-Grupp PSE, Kyösti Virrankoski f'isem il-Grupp ALDE, Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jens Holm f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nils Lundgren f'isem il-Grupp IND/DEM, Hans-Peter Martin Membru mhux affiljat, Herbert Bösch u Paulo Casaca.

Tkellem skont il-proċedura "catch the eye" Karl von Wogau.

Tkellmu: Hans-Peter Martin għamel stqarrija personali wara l-intervent ta' Karl von Wogau, u dan l-aħħar biex iwieġbu.

Tkellem skont il-proċedura "catch the eye" Paul Rübig.

PRESIDENT: Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi President

Tkellem Herbert Bösch (Chairman tal-Kumitat CONT), għal darb'oħra dwar l-ewwel intervent ta' Karl von Wogau.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Ingeborg Gräßle u Pierre Pribetich.

Tkellem Søren Bo Søndergaard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.14 tal- Minuti ta' 23.4.2009 .


12. Aċċess għas-suq għas-servizzi tat-trasport bil-kowċ u b'tal-linja (tfassil mill-ġdid) ***II - Kundizzjonijiet li għandhom jiġu rrispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni tat-trasportatur bit-triq ***II - Aċċess għas-suq tal-ġarr internazzjonali ta' prodotti fit-toroq (tfassil mill-ġdid) ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb tal-adozzjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-aċċess tas-suq tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank (tfassil mill-ġdid) [11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Mathieu Grosch (A6-0215/2009)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kundizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni ta' operatur tat-trasport stradali u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/26/KE [11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0210/2009)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tat-trasport tal-merkanzija stradali (tfassil mill-ġdid) [11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

Mathieu Grosch u Silvia-Adriana Ţicău ippreżentaw ir-rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari.

Tkellmu: Pavel Svoboda (President tal-Kunsill) u Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Georg Jarzembowski f'isem il-Grupp PPE-DE, Brian Simpson f'isem il-Grupp PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert f'isem il-Grupp ALDE, Roberts Zīle f'isem il-Grupp UEN, Georgios Toussas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Johannes Blokland f'isem il-Grupp IND/DEM, Corien Wortmann-Kool, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Michael Henry Nattrass, Dieter-Lebrecht Koch, Saïd El Khadraoui u Ari Vatanen.

Tkellem Pavel Svoboda.

PRESIDENT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi President

Tkellmu: Antonio Tajani, Dirk Sterckx, dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu, Mathieu Grosch u Silvia-Adriana Ţicău.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.1 tal- Minuti ta' 23.4.2009, punt 8.2 tal- Minuti ta' 23.4.2009 u punt 8.3 tal- Minuti ta' 23.4.2009 .


13. Drittijiet tal-passiġġieri li jivvjaġġaw bil-baħar jew permezz tat-tbaħħir intern ***I - Id-drittijiet tal-passiġġieri fit-trasport bix-xarabank u bil-kowċ ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet tal-passiġġieri meta jivvjaġġaw bil-baħar jew fuq l-ilmijiet interni navigabbli u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi [COM(2008)0816 - C6-0476/2008 - 2008/0246(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Michel Teychenné (A6-0209/2009)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet tal-passiġġieri fit-trasport bix-xarabank u bil-kowċ u li temenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 dwar kooperazzjoni bejn awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar ta' liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi [COM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Gabriele Albertini (A6-0250/2009)

Michel Teychenné u Gabriele Albertini ippreżentaw ir-rapporti.

Tkellmu: Pavel Svoboda (President tal-Kunsill) u Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Georgios Papastamkos (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Georg Jarzembowski f'isem il-Grupp PPE-DE, Robert Evans f'isem il-Grupp PSE, Dirk Sterckx f'isem il-Grupp ALDE, Eva Lichtenberger f'isem il-Grupp Verts/ALE, Erik Meijer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Brian Simpson, Francesco Ferrari, Reinhard Rack, Emanuel Jardim Fernandes, Marian-Jean Marinescu u Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Tkellem skont il-proċedura "catch the eye" Christian Rovsing.

Tkellmu: Pavel Svoboda u Antonio Tajani.

PRESIDENT: Manuel António dos SANTOS
Viċi President

Tkellmu: Michel Teychenné u Gabriele Albertini.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.6 tal- Minuti ta' 23.4.2009 u punt 8.7 tal- Minuti ta' 23.4.2009 .

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-mistoqsijiet: 18.15
Ħin li fih tkompliet is-seduta:
18.30 )


PRESIDENT: Manuel António dos SANTOS
Viċi President

14. Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kummissjoni (B6-0227/2009).

Mistoqsija 28 (Sarah Ludford):

Charlie McCreevy (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Sarah Ludford.

Mistoqsija 29 (Claude Moraes):

Androulla Vassiliou (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Claude Moraes.

Mistoqsija 30 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou):

Janez Potočnik (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Mistoqsija 31 (Gay Mitchell):

Neelie Kroes (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Gay Mitchell.

Mistoqsija 32 (Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk):

Neelie Kroes wieġbet għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

Mistoqsija 33 (Giovanna Corda):

Neelie Kroes wieġbet għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Giovanna Corda u Paul Rübig.

Mistoqsija 34 (Georgios Papastamkos):

Neelie Kroes wieġbet għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Georgios Papastamkos, Paul Rübig u Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Il-mistoqsija 35 se tingħata tweġiba bil-miktub aktar 'il quddiem.

Mistoqsija 36 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou):

Janez Potočnik wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Mistoqsija 37 (Emmanouil Angelakas):

Janez Potočnik wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Emmanouil Angelakas u Justas Vincas Paleckis.

Mistoqsija 38 (Justas Vincas Paleckis):

Janez Potočnik wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Justas Vincas Paleckis.

Il-mistoqsijiet 39 u 40 se jirċievu tweġiba bil-miktub.

Mistoqsija 41 (Marian Harkin):

Margot Wallström (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġbet għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Marian Harkin.

Mistoqsija 42 (David Martin):

Margot Wallström wieġbet għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' David Martin u Marian Harkin.

Il-mistoqsijiet minn 43 sa 54, minn 56 sa 61 u minn 63 sa 77 se jirċievu tweġiba bil-miktub. (ara l-Anness għar-Rapport Verbatim tas-seduta).

Il-ħin tal-mistoqsijiet imħolli għall-Kummissjoni ntemm.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 20.00
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.05 )

PRESIDENT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

15. Kompożizzjoni tal-Parlament

Ignasi Guardans Cambó avża bil-miktub bir-riżenja tiegħu minn Membru tal-Parlament, b'seħħ mid-data 23 ta' April 2009.

Skont l-Artikolu 4 (1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, il-Parlament ħa nota tal-post vakanti tiegħu u informa dwar dan lill-Istat Membru kkonċernat.


16. Verifika tal-kredenzjali

Wara proposta tal-Kumitat JURI, il-Parlament iddeċieda li japprova l-mandati tal-Membri Parlamentari:

Liene Liepiņa b'seħħ mid-19 ta' Marzu 2009

Daniel Bautista b'seħħ mis-26 ta' Marzu 2009.


17. It-terminu ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur u ta' ċerti drittijiet relatati ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/116/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-terminu ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur u ta' ċerti drittijiet relatati [COM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Brian Crowley (A6-0070/2009)

Brian Crowley ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Charlie McCreevy (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Erna Hennicot-Schoepges (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Emmanouil Angelakas (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Christopher Heaton-Harris (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Jacques Toubon f'isem il-Grupp PPE-DE, Neena Gill f'isem il-Grupp PSE, Sharon Bowles f'isem il-Grupp ALDE, Roberta Angelilli f'isem il-Grupp UEN, Eva Lichtenberger f'isem il-Grupp Verts/ALE, Mary Lou McDonald f'isem il-Grupp GUE/NGL, Manuel Medina Ortega, Olle Schmidt, Roberto Musacchio, Athanasios Pafilis u Jens Holm.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Manolis Mavrommatis, Glyn Ford u Christofer Fjellner.

Tkellmu: Charlie McCreevy u Brian Crowley.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.8 tal- Minuti ta' 23.4.2009 .


18. Il-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Mobilità Urbana (dibattitu)

Rapport dwar il-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Mobilità Urbana [2008/2217(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Gilles Savary (A6-0199/2009)

Gilles Savary ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Jean Marie Beaupuy (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Reinhard Rack f'isem il-Grupp PPE-DE, Saïd El Khadraoui f'isem il-Grupp PSE, Michael Cramer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Johannes Blokland f'isem il-Grupp IND/DEM, Renate Sommer u Maria Eleni Koppa.

Tkellem skont il-proċedura "catch the eye" Mieczysław Edmund Janowski.

Tkellem Antonio Tajani.

PRESIDENT: Diana WALLIS
Viċi President

Tkellem Gilles Savary.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.33 tal- Minuti ta' 23.4.2009 .


19. Il-Pjan ta' Azzjoni għal Sistemi Intelliġenti ta' Trasport - Sistemi Intelliġenti tat-Trasport fil-qasam tat-trasport bit-triq u interkonnessjonijiet ma' modi oħra ta' trasport ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-pjan ta' azzjoni għal sistemi intelliġenti ta' trasport [2008/2216(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Anne E. Jensen (A6-0227/2009)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-varar ta' Sistemi Intelliġenti tat-Trasport fil-qasam tat-trasport bit-triq u għall-interkonnessjonijiet ma' modi oħrajn ta' trasport [COM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

Anne E. Jensen ippreżentat ir-rapporti tagħha.

Tkellem Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Giovanni Robusti (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Etelka Barsi-Pataky f'isem il-Grupp PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău f'isem il-Grupp PSE, Sepp Kusstatscher f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dieter-Lebrecht Koch, Gilles Savary u Zita Gurmai.

Tkellem skont il-proċedura "catch the eye" Den Dover.

Tkellmu: Antonio Tajani u Anne E. Jensen.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.34 tal- Minuti ta' 23.4.2009 u punt 8.9 tal- Minuti ta' 23.4.2009 .


20. Programm Marco Polo II ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1692/2006 li jistabbilixxi t-tieni programm 'Marco Polo' għall-għoti ta' għajnuna finanzjarja tal-Komunità biex tittejjeb il-prestazzjoni ambjentali tas-sistema tat-trasport tal-merkanzija ('Marco Polo II') [COM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009)

Ulrich Stockmann ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Anne E. Jensen (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Dieter-Lebrecht Koch f'isem il-Grupp PPE-DE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk f'isem il-Grupp UEN, Johannes Blokland f'isem il-Grupp IND/DEM, u Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Tkellmu: Antonio Tajani u Ulrich Stockmann.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.10 tal- Minuti ta' 23.4.2009 .


21. Netwerk ferrovjarju Ewropew għat-trasport tal-merkanzija kompetittiv ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar in-netwerk ferrovjarju Ewropew għat-trasport tal-merkanzija kompetittiv [COM(2008)0852 - C6-0509/2008 - 2008/0247(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

Petr Duchoň ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Georg Jarzembowski f'isem il-Grupp PPE-DE, Lily Jacobs f'isem il-Grupp PSE, Michael Cramer f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Ulrich Stockmann.

Tkellem skont il-proċedura "catch the eye" Gabriele Albertini.

Tkellmu: Antonio Tajani u Petr Duchoň.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.11 tal- Minuti ta' 23.4.2009 .


22. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 423.627/OJJE).


23. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.50.

Klaus Welle

Hans-Gert Pöttering

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Bautista, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hămbăşan, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podimata, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza