Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0142(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0233/2009

Teksty złożone :

A6-0233/2009

Debaty :

PV 23/04/2009 - 3
CRE 23/04/2009 - 3

Głosowanie :

PV 23/04/2009 - 8.12
CRE 23/04/2009 - 8.12
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0286

Protokół
Czwartek, 23 kwietnia 2009 r. - Strasburg

3. Prawa pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej [COM(2008)0414 - C6-0257/2008 - 2008/0142(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: John Bowis (A6-0233/2009)

Philip Bushill-Matthews (zastępca sprawozdawcy) przedstawił swoje sprawozdanie..

Głos zabrały: Daniela Filipiová (urzędująca przewodnicząca Rady) i Androulla Vassiliou (członkini Komisji).

Głos zabrali: Iles Braghetto (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Françoise Grossetête (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Bernadette Vergnaud (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Diana Wallis (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Anna Záborská (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Avril Doyle w imieniu grupy PPE-DE, Dagmar Roth-Behrendt w imieniu grupy PSE, Jules Maaten w imieniu grupy ALDE, Salvatore Tatarella w imieniu grupy UEN, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard w imieniu grupy GUE/NGL, Hanne Dahl w imieniu grupy IND/DEM, Jim Allister niezrzeszony, Colm Burke, Guido Sacconi, Karin Riis-Jørgensen, Ewa Tomaszewska, Margrete Auken, Adamos Adamou, Urszula Krupa, Andreas Mölzer, Péter Olajos, Anne Van Lancker, Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Jens Holm, Johannes Blokland, Lydia Schenardi, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Siiri Oviir, Roberto Musacchio, Kathy Sinnott, Ria Oomen-Ruijten, María Sornosa Martínez, Holger Krahmer, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Zuzana Roithová, Genowefa Grabowska, Christofer Fjellner, Åsa Westlund i Emmanouil Angelakas.

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Charles Tannock, Catiuscia Marini, Marios Matsakis, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Christel Schaldemose, Olle Schmidt i Proinsias De Rossa.

Głos zabrali: Daniela Filipiová, Androulla Vassiliou i Philip Bushill-Matthews.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.12 protokołu z dnia 23.4.2009.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności