Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0003(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0239/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0239/2009

Συζήτηση :

PV 23/04/2009 - 4
CRE 23/04/2009 - 4

Ψηφοφορία :

PV 23/04/2009 - 8.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0287

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο

4. Ασφάλεια των ασθενών * (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου που αφορά την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη [COM(2008)0837 - C6-0032/2009 - 2009/0003(CNS)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Amalia Sartori (A6-0239/2009)

Η Françoise Grossetête (αναπληρώτρια εισηγήτρια) παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Daniela Filipiová (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Αντώνιος Τρακατέλλης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Siiri Oviir.

Παρεμβαίνουν οι Daniela Filipiová, Ανδρούλλα Βασιλείου και Françoise Grossetête.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.4.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου